ISPAT KÖPER RUMÄNIENS STÅLPRODUCENTER

Den rumäska stålproducenten Sidex går nu i privat ägo genom att den nederländska stålgruppen Ispat köper 90 procent av företaget för 500 miljoner dollar. Ispat kontrolleras av brittiska LNM-Holding. Nyligen undertecknade Rumäniens privatiseringsminister och LNM-chefen Lakshmi Niwas Mittal avtalet som innebär att Sidex tar över skulder, investeringar och tillgångar för 500 miljoner dollar. Sidex är den viktigaste stålaktören i Sydösteuropa med 27.500 anställda och en årskapacitet om 9,2 miljoner ton stål.

Handelsblatt, 2001-11-08