Debatt: Tyskland är ingen bra förebild i energipolitiken

DEBATT: Publicerad i DN Debatt 2015-06-07

Tom Erixon, vd för stålföretaget Ovako och ordförande i SKGS, basindustrins energisamarbete, m. fl. skriver en artikel på DN Debatt om Sveriges behov av långsiktigt hållbar energiförsörjning. 

Skribenterna uppmanar Energikommissionen att dra lärdom av Tyskland, där kolkraften och koldioxidutsläppen nu ökar till följd av politiskt beslutade stopp av kärnkraftverk.

- Stål tillverkat i Sverige ger minskade koldioxidutsläpp och effektiv energianvändning i hela stålets livscykel. Stabil och säker tillgång till el till konkurrensneutrala kostnader är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta det arbetet för global samhällsnytta, menar Helén Axelsson som är miljö- och energidirektör på Jernkontoret.

Den svenska stålindustrin jobbar hårt för att minimera koldioxidutsläpp och energieffektivisera. Den gröna omställningen i energisektorn måste ske ansvarsfullt och i en takt som kan säkra tillgången till energi från koldioxidfria energikällor.

Läs hela artikeln på dn.se  
Besök SKGS webbplats

Kontaktperson:
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08-679 17 39