Stålforskningen står inför en händelserik utveckling

Stålindustrins forskningsagenda befinner sig just nu i en händelserik förändringsprocess med saker som den additiva tillverkningen och det digitala samhällets möjligheter och utmaningar i fokus.

– Sverige har en nyckelroll att fylla i utvecklingen av det som många tror är framtidens tillverkningsteknik, den additiva, eller 3d-tillverkning. 30 procent av allt metallpulver i världen tillverkas i Sverige, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Men om additiv tillverkning ska slå igenom behövs forskning som kartlägger de additiva materialens egenskaper på betydligt djupare nivå än vad vi vet idag.

Forskning tydliggör framtiden
– Forskning kring kopplingen mellan råmaterial, process och materialegenskaper befinner sig hittills i sin linda. Här ser vi en intressant möjlighet att kombinera traditionell metallurgisk forskning med designmöjligheter för nya material, säger Gert Nilson.
– Kompetensen kring de additiva materialens egenskaper och tillämpningsområden är visserligen god i Sverige, men vi behöver lära oss betydligt mer för att förstå exakt hur materialen fungerar i olika sammanhang. Etablerade materialforskningsmodeller kan vara en hjälp på vägen, men här behövs engagerade människor och kvalificerad forskning för att stärka vår kompetens kring hur den additiva tillverkningen kan realisera sin fulla potential, säger Gert Nilson.

Påverkar industrins framtid
En omvärldsfaktor som i allra högsta grad påverkar framtidens metallurgiska industri, och även näringslivet i stort, är digitaliseringen.
Det innebär bland annat att vi behöver analysera vilka egenskaper som är värdefulla på framtidens arbetsplatser. Egenskaper som traditionellt betraktats som styrkor kan i framtiden behöva omvärderas och då visa sig inte längre ha samma värde, vilket kan vara dramatiskt för individen och svårt att hantera för organisationen om man inte har förberett sig.

– Här ser vi ett gyllene tillfälle att ta vara på den starka svenska forskningen inom t.ex. arbetsvetenskap, sociologi, didaktik och liknande för att förbereda oss för de omställningar som kommer att komma, säger Gert Nilson.

Källa: framtidensforskning.se

Kontaktperson:
Gert Nilson, teknisk direktör
08-679 17 05, gert.nilson@jernkontoret.se