Uppföljning av stålindustrins branschgemensamma vision 2050

Under ett lunchseminarium samlades företrädare för stålindustrin, politiker, journalister och modeskapare för en tvåårsuppföljning av stålindustrins vision 2050. De deltagande fick ta del av flera spännande produkter som våra företag utvecklar och tillverkar i visionens anda.

Stålindustrins branschgemensamma vision 2050, Stål formar en bättre framtid, lanserades under våren 2013 med ambitiösa mål avseende teknik, människa och miljö.
Läs mer om visionen 

Syftet med dagens seminarium var att lyfta fram goda exempel från stålföretagen om hur de arbetar för att uppnå visionens mål – och det finns gott om miljövänliga och högteknologiska produkter att inspireras av. De produkter företagen framhöll idag var bränsleceller för bilar (Sandvik Materials Technology), miljövänlig färgbeläggning (SSAB:s Greencoat), kullagerstål som blir till vindkraftverk (Ovako) och skrotbaserat stålpulver som på ett mycket resurseffektivt sätt blir till lättare kugghjul (Höganäs).

Vi ville även lyfta fram ett flertal projekt vi arbetar med för att uppfylla visionen, däribland ett samarbete med Stockholm Environment Institute kring samhällsnyttiga produkter. På plats fanns Johan Kuylenstierna från SEI för att berätta om detta. Han påpekade att han tycker att stålindustrin är väldigt ambitiös och bra på att hela tiden utmana varandra inom branschen. Om detta projekt kommer Jernkontoret även anordna ett seminarium under Almedalsveckan i Visby 2015 med titeln Samhällsnyttiga produkter – vad är det?
Jernkontorets seminarier under Almedalsveckan
Jernkontorets samarbete med SEI (sei-international.org)

Charlotte Brogren från Vinnova berättade också om betydelsen av deras samarbete med Jernkontoret kring det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.
– Fortsätt håll flaggan i topp! Eller ska jag säga stålpinnen? 
Innovationsprogrammets webbplats: metalliskamaterial.se 

Som ytterligare ett fascinerade exempel på hur man kan använda stål på ett miljövänligt sätt, berättade designern Naim Josefi om de skor han designat åt Lady Gaga genom att använda sig av 3D-printing.

Naim Josefi

– Jag ville skräddarsy. 3D-printing blev möjligheten för mig att göra detta, berättar Naim Josefi som också påtalade att tekniken innebär många miljömässiga fördelar, däribland minimalt med spill.

Här kan du se lunchseminariet: Kontaktperson:

Bo-Erik Pers, vd 
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 08-679 17 01
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62