ETS-förslag inte tillräckligt tryggande

Det finns mycket kvar att göra innan både klimatet och industrin kan känna sig trygga med att ETS leder åt rätt håll, menar Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

I torsdags togs ett steg i den viktiga revideringar av EU:s utsläppshandelssystem, ETS, när EU-parlamentets industriutskott röstade om förslaget. Fredrick Federley (C) har varit rapportör för industriutskottet och hans rapport och övriga förslag som utskottet lagt har sedan diskuterats innan man kom fram till en politisk kompromiss.

Det finns många olika viljor och diskussionerna har också inneburit en något bättre balans mellan klimatambitioner och industrins konkurrenskraft. 

− Det finns dock mycket kvar att göra innan både klimatet och industrin kan känna sig trygga med att ETS leder åt rätt håll. Fortfarande innebär de förslag som finns stora kostnader för stålindustrin för utsläpp som tekniskt inte kan minskas, menar Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Om vi ska ha kvar industriproduktion i EU så måste ETS-regelverket ge utrymme för industrin att växa och samtidigt kunna konkurrera med resten av världen. En hel del utsläpp kommer att finnas kvar även under kommande handelsperiod men mer produktion i till exempel Sverige skulle gynna klimatet globalt.

− I parlamentet går nu diskussionerna vidare i miljöutskottet och vi hoppas att man där fortsätter balansakten och tar kloka beslut för klimatet i världen och jobben i Europa, fortsätter Helén Axelsson.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62