Debatt: Nya material skapar tillväxt

I den politiska och mediala debatten finns en föreställning att stål och andra materialbranscher tillhör vår forntid, medan framtidsföretagen finns i branscher som it, dator­spel och musik. Men det är snarare stålföretag och andra material­tillverkare som driver nya snabbväxande företag framåt.

I en debattartikel i SvD Näringsliv beskriver Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, Eva Petursson, forskningschef SSAB, Marcus Hedblom, vd Ovako, Ingegerd Annergren, teknisk chef för materialutveckling Scania och Nima Sanandaji, fil dr KTH att stålnäringen och andra materialbranscher har framtiden för sig.

Rapporten ”Materialrevolutionen” som i dag släpps av Jernkontoret visar att drygt en fjärdedel av de snabbväxande medelstora företagen i Europa, och framför allt de som är inriktade på export, är direkt eller indirekt beroende av stål och andra materialnäringar.

Vi står i dag inför en revolutionerande utveckling av nya material och svensk industri är världsledande i flera segment. Men politikerna satsar på helt andra branscher medan inve­steringar i svensk basindustri uteblir.

Sverige behöver nya snabbväxande företag i en alltmer konkurrensutsatt värld. Genom att förstå hur dessa företag skapas och vilka förutsättningar som behövs kan vi skapa framtidens jobb och välstånd. Trots att stålindustrin i dag har betydligt förre ­anställda än för några decennier sedan innebär inte det att den jobbskapande effekten minskar i samma takt.

Stålnäringen och de företag som utnyttjar stål och andra material inom industrin står för 14 procent av Sveriges handelsöverskott. Stålindustrin anställer 16 000 personer direkt i företagen men bidrar till ytter­ligare 48 000 jobb som indirekt skapas i tjänstesektorn på grund av de exportintäkter som stål­näringen genererar. Den nya kartläggningen visar nu också för första gången hur stor påverkan material­utvecklarna har på Europas snabbväxande företag.

Läs hela debattartikeln (svd.se)

 

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62