Debatt: Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter

”Människor baserar ofta beslut på känsla, och bekräftar dem sedan genom utvalda fakta. Ändå – eller just därför – har vi ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle”, skriver företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet på SVT Opinion. 

I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen.

I Sverige hålls manifestationen – March for Science – i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

Vi, som företräder forskning, civilsamhället, företag och medier, gör det i förhoppning om att March for Science blir ett viktigt steg för att stärka användningen av forskningsbaserad kunskap i alla delar av samhället.

Vi är bekymrade över växande faktaresistens, utbredningen av falska nyheter och spridningen av så kallade alternativa fakta.

Vi oroas av att känslor alltför mycket styr debatter på politiska arenor och i media; av att åsikter och fakta blandas ihop och ges lika tyngd i det offentliga samtalet. Det gör att polariseringen i samhället riskerar att öka och att beslut tas på felaktiga grunder.... 

Du kan läsa hela artikeln på svt.se/opinion 

Artikeln är undertecknad av Jernkontorets vd Bo-Erik Pers och följande personer:  

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör ABB
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers
Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framsteg
Robert Watt, ordförande föreningen Forskom
Ethel Forsberg, generaldirektör Forte
Christer Sturmark, förlagschef Fri Tanke
Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna
Annie Mattsson, ordförande Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala
Kajsa Kramming, talesperson nätverket Föräldravrålet
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm
Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous
Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstudier
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Karin Dahlman-Wright, vik rektor Karolinska Institutet
Sigbritt Karlsson, rektor KTH
Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie Kungliga Biblioteket
Carl-Anders Helander, vd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien
Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Johan Sterte, rektor Luleå Tekniska Universitet
Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
Per Ericson, vik överintendent Naturhistoriska riksmuseet
Ivar de la Cruz, förbundsordförande Naturvetarna
Thomas Strand, ordförande Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Göran Arrius, ordförande Saco
Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond
Jens Mattsson, generaldirektör Statens veterinärmedicinska anstalt
Louise Karlberg, centerchef Stockholm Environment Institute
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
Per Eckerdal, biskop Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Christine Sundberg Carendi, vd Svenska Science Centers
Check Lau, ordförande Sveriges Kärntekniska Sällskap
Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Helen Dannetun, ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund och rektor Linköpings universitet
Mats Ericson, ordförande Sveriges universitetslärare och forskare
Camilla Svensson, ordförande Sveriges unga akademi
Christian Arnt Jønbech, vd Swedish Pharma Insights
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Vide Richter, ordförande Tekniska högskolans studentkår
Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet
Elin Lydahl, vd Tom Tits Experiment
Maria Cosnier, hållbarhetskonsult U & We
Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator
Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
Mikael Ingemyr, förbundsordförande Unga Forskare
Ulf Melin, generaldirektör Universitets- och högskolerådet
Lisa Månsson, museichef Vasamuseet
Karl Bergman, chef forskning och utveckling Vattenfall
Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet
Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning
Stefan Örgård, verksamhetsansvarig Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST