Unikt vrakfynd belyser järnexportens historia

Ett vrakfynd i Stockholms mellersta skärgård har visat sig vara unikt – både skeppstekniskt och järnhistoriskt sett. Vraket dateras till 1500-talet, men skeppsmodellen har medeltida detaljer och är hittills okänd. Dessutom finns stora mängder järn i lasten, vilket är mycket ovanligt!

Dykare vid Osmundvraket på 28 meters djup utanför Dalarö i Stockholms skärgård. Foto: Jim Hansson.

I december 2017 påträffades ett skeppsvrak strax norr om Dalarö i Stockholms mellersta skärgård. Vraket kallas Osmundvraket, eftersom det i lasten finns tunnvis med osmundar, vilket är järnstycken för handel och vidare förädling. Fyndet väckte stor uppståndelse. Tidigare har endast ett fåtal vrak med järn i lasten påträffats – Osmundvraket är det första på svenska vatten. Fyndet kan förhoppningsvis bidra till att klargöra de delar av järnexportens historia som hittills är okända.

– Det är ett galet stort fynd för vår del. Troligen finns mer än 25 tunnor och det är extremt roligt, säger Catarina Karlsson, forskningskoordinator på Jernkontoret, i en artikel i Forskning & Framsteg.

Svenskt osmundjärn exporterades till flera olika delar av Europa under medeltiden. Det första skriftliga belägget för export av järn är från 1200-talet. Från den tiden var järnbärande skepp sannolikt en vanlig syn på Östersjön och i dess hamnar. Att vraken är försvinnande få är märkligt.

I lasten fanns även stångjärn, en typ av mer förädlat järn som under 1500-talet började ersätta osmundarna som exportvara.

Osmundvraket kommer att presenteras för allmänheten på det nya museet Vrak, som kommer att öppna i Stockholm.

Jernkontorets bergshistoriska utskott samarbetar sedan 2018 med
Vrak och Jim Hansson, marinarkeolog vid Statens maritima och transporthistoriska museer, kring Osmundskeppet och forskningen kring skeppslasten.

Läs hela artikeln i Forskning & Framsteg:
Skeppsvrak skriver svensk järnhistoria

Även i tidningen Bergsmannen med Jernkontorets Annaler, finns en artikel författad av Jim Hansson om Osmundvraket.


Skiss av Osmundvraket. Bild: Alexander Rauscher.