100 år av rostfritt stål i Sandviken

I april 2021 är det hundra år sedan rostfritt stål började tillverkas i Sandviken. Tom Eriksson, VP och chef för strategisk forskning på Sandvik Materials Technology (SMT), berättar bland annat om en licens som la grunden för den ståltillverkning och det världsledande företag som vi känner så väl idag.

Malmupplag och rostugnar i Sandviken 1921. Fotografi av okänd. Jernkontorets bildbank.

Med den första smältningen under våren 1921 kunde Sandvik inleda regelbunden rostfri rörproduktion, som följdes av tråd och band i rostfritt stål. Volymerna var låga i början men ökade stadigt. De rostfria stålprodukterna var bra komplement till Sandviks produktlinje vid den tiden.

Under 1930, ett starkt år för Sandvik, byggdes stålverkets kallvalsningsanläggning om, inifrån och ut. Det nya, starkare och snabbare valsverket ökade effektiviteten avsevärt samtidigt som värmningen av ämnen elektrifierades. Även sömlösa rör, ett annat viktigt produktområde, fick en större och modernare anläggning.

Genombrottet av rostfritt stål

En sintringsanläggning och nya ljusbågsugnar blev genombrottet för rostfritt stål i Sandviken.

I början av 1930-talet producerade Sandvik 30 olika kvaliteter av rostfritt stål. År 1932 förvärvade Sandvik en exklusiv nordisk licens från ett amerikanskt företag som skulle få stor betydelse för den riktning företaget sedan skulle ta. Licensen hade att göra med kallvalsning av stålrör med hjälp av stegvalsning. Denna process, vidareutvecklad av Sandviks metallurger, gjorde det möjligt att reducera både ytterdiametern och tjockleken på rörmaterialet i en enda valsningsoperation.

– Även om vi har moderniserat utrustningen från den tiden och lagt till processer som extrudering och stränggjutning, är några av de grundläggande processerna som stegvalsning, götvalsning och smide, i stort sett desamma. Jag skulle säga att det här var födelsen till det Sandvik Materials Technology som vi känner idag, berättar Tom Eriksson, VP och chef för strategisk forskning på SMT.

Cirka 900 olika aktiva rostfria recept idag

– Idag har vi cirka 900 olika aktiva rostfria recept i vår databas, även om många av dem   bara har små skillnader, och inte alla smälts regelbundet. Under ett normalt år producerar vi ungefär 200 olika legeringar i vårt stålverk, säger Tom Eriksson.

Tom Eriksson, VP och chef för strategisk forskning, berättar om hur starten med tillverkning av rostfritt stål la grunden för Sandvik Materials Technology (SMT). Foto: SMT.

SMT är idag mest känt för avancerade duplexa rostfria stål, det vill säga ett stål med en kombinerad ferritisk-austenitisk struktur, som fungerar bra i alla applikationer där klorider finns. Dessa stål legeras vanligtvis på ett sätt som gör dem ganska svåra att producera och värmebehandla.

– Det är här vi utmärker oss som en världsledande producent. Sedan SMT introducerade den första duplexa legeringen 3RE60 på 1960-talet har stora insatser gjorts för att utveckla den duplexa produktportföljen, och vi undersöker hela tiden hur vi kan modifiera och optimera dessa legeringar, avslutar Tom Eriksson.

 

I Jernkontorets bildbank finns ett flertal fotografier från Sandviken 1921.