Debatt: Fortsatt diskussion med SKR om yrkesutbildningarna

Slutreplik i diskussionen om hur yrkesutbildningarna ska stärkas. Industrin skriker efter relevant utbildade medarbetare, inte minst inom teknik och tillverkning, och vill verka för att yrkesutbildningarnas attraktivitet stärks. Robert Eriksson, forskningschef på Jernkontoret, är en av debattörerna på Altinget.se

På Altinget skriver Jernkontorets forskningschef Robert Eriksson, tillsammans med kollegor från Svenskt Näringsliv och flera andra industriorganisationer, en slutreplik i diskussionen om yrkesutbildningarna.

Takten i utbyggnaden av yrkesvux är imponerande. Men återigen: utbyggnaden måste spegla hela arbetsmarknadens behov. Allt tyder på att tydligare statlig styrning måste till för att så ska bli fallet. Men – förstås – också ett nära samarbete mellan näringsliv och kommun, lokalt och regionalt.

Av repliken framgår också att Svenskt Näringsliv, branscherna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är överens om att fler behöver en yrkesutbildning. Men ett antal sakfrågor behöver förtydligas, enligt debattörerna.

– SKR lyfter själva utmaningarna med yrkesprogrammens attraktivitet. På gymnasiet väljer alltför många högskoleförberedande program i tron att det ger fler möjligheter i framtiden. Just därför är yrkesvux viktigt och just därför behöver utbudet utvecklas och här måste vi hjälpas åt, säger Robert Eriksson.

 

Ta del av hela slutrepliken på Altinget.se.

Ta också del av det ursprungliga debattinlägget Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen.