HYBRIT får miljardstöd från EU

HYBRIT har beviljats stöd från EU:s Innovationsfond, som ett av sju storskaliga innovativa projekt. Totalt investerar EU över 1,1 miljarder euro (drygt 11 miljarder kronor) i de sju projekten.

Foto: Åsa Bäcklin/HYBRIT.

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för att lyfta fram innovativ teknik som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser.

Av de sju europeiska företag, som i Innovationsfondens första utlysning för storskaliga projekt valdes ut att få stöd, så är två företag är svenska. HYBRIT är det enda järn- och stålprojektet som har fått stöd. Även Stockholm Exergis lagring av koldioxid får EU-pengar.

Enligt pressmeddelande från HYBRIT ska projketet ersätta kolbaserade masugnar med vätebaserad reduktionsteknik och kommer därmed att visa upp en komplett industriell värdekedja för vätebaserad järn- och ståltillverkning. Projektet kommer att producera cirka 1,2 miljoner ton råstål årligen, vilket motsvarar 25 procent av Sveriges produktion. Detta kommer att minska utsläppen av växthusgaser med 14,3 miljoner ton koldioxid under de första tio verksamhetsåren.

Läs mer: