Jernkontoret stod värd för ESTAD 2021

Jernkontoret stod under sensommaren värd för den internationella stålkonferensen ESTAD 2021. Med hela 400 deltagare kan konferensen ses som en stor framgång under pandemi-tider. 262 personer deltog på konferensen via de välfungerande digitala sändningarna. Dessutom befann sig 138 deltagare på plats i Münchenbryggeriet i Stockholm. Alla deltagare hade tillgång till de 250 presentationerna som pågick under sex parallella sessioner.

I ESTADs ”Steel-bar” fanns väggskärmar och med hörlurar. Där kunde deltagarna följa och växla mellan konferensens olika sessioner och pågående presentationer, samt umgås med andra närvarande kollegor under rasterna. Foto: Nathalie Krumm, se fler bilder på estad2021.com.

ESTAD (The European Steel Technology and Application Days) är Europas största stålkonferens och fokuserar på de senaste trenderna och frågorna och ger en bred nätverks- och informationsplattform för utrustnings- och tjänsteleverantörer, ståltillverkare och forskare. Konferensen hålls vart annat år och är ett samarbete mellan German Steel Institute VDEh, Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET), Associazione Italiana di Metallurgia (AIM) och Jernkontoret. Sedan 2013 har organisationerna turats om att arrangera konferensen och 2021 var det Jernkontorets tur.

Efter det att ESTAD 2021 på grund av pandemin flyttades från juni till augusti, fattade organisationskommittén beslutet att genomföra en hybrid-konferens, det vill säga en digital konferens i kombination med ett alternativ att vara på plats i Stockholm. Detta gjorde det möjligt för Jernkontoret att bidra till att skapa den lyckade upplevelse som deltagare, talare, partners, anställda, sponsorer och utställare förväntade sig.

Konferensen pågick under fyra intensiva dagar, 30 augusti–2 september. Den första dagen inleddes med plenarsessioner under vilka den svenska stålindustrins gemensamma vision Stål formar en bättre framtid var ledstjärna. Under plenarsessionerna lyftes och diskuterades bland annat miljö, handel, hållbarhet och nya teknikfrågor.

Jernkontorets tekniske direktör, Gert Nilson inledde med att hälsa deltagarna välkomna. Under dagen talade Martin Pei, teknisk direktör SSAB, om HYBRIT och den fossilfria utvecklingen. Adolfo Aiello, director climate and energy på Eurofer, talade om hur stålindustrin påverkas av EU-kommissionens program Fit for 55. Jonas Eriksson, VP Purchasing på Scania Trucks, lyfte hur och varför Scania efterfrågar "grönt" stål. Li Xinchuang från kinesiska MPI, berättade om Kinas miljöpolitik och hur den får konsekvenser för den inhemska stålindustrin.

ESTAD-Gert-Nilson.jpg

Gert Nilson hälsade deltagarna på ESTAD 2021 välkomna. Foto: Nathalie Krumm.

– I plenarsessionen ville vi ge en bild av hur stålindustrin ligger till när det gäller att bli fossilfri. Vi fick först EU:s och Kinas politiska ambitioner, sedan kundernas, i form av Scania, och det blev väldigt tydligt att fossilfrihet är den enda vägen framåt. Som sista talare berättade Martin Pei från SSAB och Hybrit om hur deras lösning ser ut och hur långt de har kommit, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Plenarseissonerna gav upphov till en riktigt intressant och dynamisk diskussion. Inte minst tack vare en väldigt bra moderator, Karin Klingenstierna.

– Karin Klingenstierna fick till och med Li Xinchuang att bekräfta att kinesiska stålverk som inte klarar kraven kommer att läggas ner, tillägger Gert Nilson.

Dag två, tre och fyra var vikta åt tekniska presentationer i sex parallella sessioner. Under de tre dagarna så presenterades totalt 250 bidrag. Sessionerna med presentationer inom området Energy & Environment hade generellt flest besökare. Det visar vilket stort intresse för miljöfrågor det är just nu inom stålbranschen. Under de tre dagarna deltog 102 talare digitalt och 68 talare fanns på plats i Münchenbryggeriet för att genomföra sina tekniska presentationer.

– En presentation som verkligen stack ut var Comprehensive waste-free processing of residue slag from steelmaking som hölls av Alla Tragl. Hon bröt mönstret för hur man börjar och slutar en presentation på ett mycket intressant sätt, säger Bo Larsson, som på uppdrag av Jernkontoret var projektledare för konferensen.

Jernkontoret tackar alla inblandade för ett gott samarbete, intresseväckande presentationer och öppna diskussioner som sammantaget ledde till en mycket lyckad konferens.

Jernkontoret överlämnar nu med stolthet stafettpinnen till det tyska stålinstitutet VDEh som är värd för ESTAD 2023!