Vem bör axla uppdraget att leda Jernkontoret?

Sedan 2010 har Bo-Erik Pers lett Jernkontoret i rollen som vd. I samband med att Pers går i pension ska en ny vd rekryteras, ett arbete som Jernkontorets Fullmäktige (styrelse) och Novare nu påbörjar. Uppdraget att leda arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig stålindustri är idag viktigare än någonsin tidigare.

Sölvesborgsbron. Bilden pryder också stålindustrins klimatfärdplan. Foto: Joachim Persson.

Järn- och stålindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar. Produkterna utgör en betydande del av svensk export och efterfrågas över hela världen, inte minst i byggandet av ett mer hållbart samhälle. Jernkontorets uppdrag är att verka för bästa möjliga förutsättningar för stålindustrin i Sverige och företräder därför företagen i många viktiga frågor inom områden som Energi, miljö och hållbarhet, Forskning och utbildning samt Handelspolitik och transporter.

I samband med att nuvarande vd Bo-Erik Pers går i pension ska en ny vd rekryteras, ett arbete som Jernkontorets Fullmäktige (styrelse) och Novare Executive Serach nu påbörjar.

– Att leda Jernkontoret är ett viktigt och oerhört utvecklande uppdrag. Det är en expertorganisation med både kompetens och värme, en kombination som jag personligen tror bygger ett starkt förtroende hos våra målgrupper samtidigt som den bidrar till en stimulerande arbetsmiljö, säger Bo-Erik Pers.

Den svenska stålindustrin ligger i global framkant och är en av industrierna som leder utvecklingen för fossilfrihet. Omställningen i stålindustrin kan kraftigt sänka Sveriges koldioxidutsläpp, men framförallt göra global klimatnytta. För detta krävs forskning, utveckling och ständig innovation. Jernkontoret leder bland annat den gemensamma nordiska stålforskningen och har som branschorganisation en ovanligt stark ställning för att leda och koordinera forskning i branschen.

Vill du eller känner du någon som borde leda arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige? Läs mer om uppdraget och sprid gärna annonsen från Novare.

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation, tillika landets äldsta branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret har ett trettiotal anställda med bas i Stockholm och är en del av Svenskt Näringsliv. Läs mer om Jernkontoret här.