Ingrid Leek förstärker Jernkontorets kommunikation

Den 3 oktober började Ingrid Leek som kommunikatör på Jernkontoret. Hon är en erfaren och mångsidig kommunikatör med politisk bakgrund och kommer att arbeta med fokus på politik, opinion och kompetensförsörjning. Med Ingrid blir Jernkontorets kommunikationsavdelning återigen fullt bemannad.

Ingrid Leek, ny kommunikatör på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander.

De senaste månaderna har det varit en smula turbulent på Jernkontoretorets avdelning för kommunikation och marknadsföring. Detta har hänt: I mitten av juni meddelades att Hanna Escobar-Jansson från den 1 september tar över som kommunikationsdirektör för Jernkontoret efter Maja Boström. Hanna arbetade då som kommunikatör på Jernkontoret med inriktning på politik och opinionsbildning. Samma dag som Hanna tillträdde sin nya tjänst började Kristina Grewin som tillfällig kommunikationsdirektör på Jernkontoret under tiden att Hanna Escobar-Jansson är föräldraledig. Rekrytering av Hannas efterträdare påbörjades omgående. Den tredje oktober började Ingrid Leek på Jernkontoret som kommunikatör med fokus på områdena politik, opinion och kompetensförsörjning. Med Ingrid är Jernkontorets kommunikationsteam återigen fullt bemannat.

– Vi hälsar Ingrid varmt välkommen och vi är mycket glada över att ha henne med i teamet. Det sa klick på en gång och rekryteringsprocessen gick också blixtsnabbt. Det gick bara ett par veckor från det att vi träffades första gången till dess att hon började hos oss, berättar Kristina Grewin, tillförordnad kommunikationsdirektör.

Jernkontoret har i uppdrag att tillvarata järn- och stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Inom ramen för denna uppgift blir det politiska påverkansarbetet mycket centralt.

– Vi sökte efter en person med politisk erfarenhet och med god kunskap om hur man driver förändring och påverkar. Ingrids bakgrund som konsult inom Public Affairs och nu senast från Centerkvinnorna svarar väl upp mot detta, samtidigt som hon är en jätteduktig kommunikatör. Vi har nu ett starkt kommunikationsteam på plats och tillsammans med våra andra kollegor ser fram emot fortsatta påverkansarbetet under den nya mandatperioden, avslutar Kristina.

Jernkontorets kommunikationsteam består av följande personer: Kristina Grewin, Hanna Escobar-Jansson (föräldraledig), Ingrid Leek, Anna Thorell, Gustav Henschen Ingvar och Tommy Ekholm. Foto: Pia Nordlander.

Hej Ingrid! Hur känns det så här efter ett par veckor på ditt nya jobb?

– Väldigt bra! Jag har fått ett så varmt välkomnande och känner redan hur jag varvar klassiska "vara-ny-på-jobbet"-uppgifter med att kastas in i projekt där min arbetsinsats är efterfrågad och behövd. Det känns väldigt roligt!

Vad var det som fick dig intresserad av att söka tjänsten?

– När jag läste annonsen kände jag verkligen att det matchade min profil. Jag har erfarenhet av att ha arbetat flera år som politisk tjänsteman med fokus på kommunikation och även som konsult inom Public Affairs. Att få möjlighet att arbeta som kommunikatör inom politik och opinionsbildning mot järn- och stålindustrin kändes väldigt lockande.

Har du någon tidigare koppling till järn- och stålindustrin?

– När jag arbetade mitt första år inom politiken fick jag höra talas om Jernkontoret som remissinstans och förstod att det är en organisation som har bred kunskap och stor inverkan på de politiska beslut som fattas. Dessutom tilltalar det mig att det är inom en bransch som är avgörande för klimatomställningen.

Förväntningar?

– Mina förväntningar är självklart att jag ska lära mig mer om järn- och stålindustrin och de utmaningar och möjligheter vi står inför här och nu. Jag hoppas kunna bidra med min kreativitet och min politiska erfarenhet av lobbyarbete, strategisk kommunikation, projektplanering och att föra samman beslutsfattare. Jag kommer ju även att arbeta till viss del med kompetensförsörjning och hjälpa till med kommunikationen på forskningssidan. Där hoppas jag kunna bidra med mina idéer kring hur vi bör arbeta med att få fler intresserade av branschen, skapa större kännedom om Jernkontoret och verka för att fler politiker ska lyssna och ta till sig av industrins behov.

Finns det något som du kan berätta om dig själv som kollegorna på Jernkontoret ännu inte vet?

– Jag är en riktig teaterapa och sen skulle nog många definiera mig som en sångnörd. Jag har sjungit i kör sen jag var liten, har gått i flera musikskolor och har spelat en hel del musikal. Numera är det sällan men ibland sjunger jag på bröllop, dop och begravningar. Det har även hänt vid politiska sittningar att jag skrivit om låtar för att kunna spexa med. Så den som lever får väl se om det kanske händer någon gång på Jernkontoret också…

Se även: