Regeringen höll rundabordssamtal om industrins utmaningar och möjligheter

Den 16 maj bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch, tillsammans med klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari, in en rad svenska industriföretag till ett rundabordssamtal för att samtala om branschens hinder och möjligheter att ställa om. Från företagen höjdes röster kring vikten av samsyn, politisk styrning men även elförsörjning som avgörande faktorer för att lyckas med omställningen. Från järn- och stålindustrin deltog SSAB och Höganäs AB.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Totalt 15 representanter från näringslivet möttes för ett rundabordssamtal som energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari hade bjudit in till för att fokusera på klimatomställningen för industrisektorn. Den senare fick dock förhinder och ersattes av statssekreterare Daniel Westlén. Från järn- och stålindustrin deltog Richard Molin, Senior Vice President Global Operations på Höganäs AB och Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

Flera av företagen som deltog i rundabordssamtalet lyfte under samtalet vikten av att ta hänsyn till hela värdekedjan för att möjliggöra klimatomställningen. Vad som även betonades var att det behövs en samsyn men också en politisk styrning över vilka intressen som står högst på agendan när flera företag konkurrerar om samma behov – såsom el och hur elförsörjningen är avgörande för att kunna driva verksamheten framåt. Detta skriver klimat- och näringslivsdepartementet i ett pressmeddelande.

Höganäs AB berättade om sina höga ambitionsmål, om företagets hållbarhetsresa och betonade att utmaningarna är stora. Tillgång till energi, biomassa (kol och gas), processer för detaljplaner och tillstånd är kritiska. Sveriges industri befinner sig i ett avgörande skede för omställningen där både klimat och konkurrenskraft fordrar politiskt agerande, och det snabbt. Det krävs då en samsyn mellan politiker och näringslivet i bedömningen av utgångsläget samt vad som måste komma på plats för att få till ett förändringspositivt klimat.

SSAB redogjorde under samtalet för sitt intensiva arbete för att ställa om verksamheten, säkra framtida gröna jobb och öka konkurrenskraft och resiliens. SSAB kan bidra med att kapa 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp om bara rätt förutsättningar ges. Det som krävs är dock att klimatmålen ligger fast, att det finns en tydlig riktning från myndigheter och regering samt en långsiktig energipolitik.

I diskussionen lyftes också hur de medverkande företags affärsmodeller, värdekedjor och omställningsarbete påverkas av en geopolitiskt orolig omvärld.

Elförsörjning och tillståndsprocesser är två av järn- och stålindustrins prioriterade frågor. Här kan du läsa mer om vad vi tycker.