Järn- och stålindustrin medverkade under årets Almedalsvecka

Under årets Almedalsvecka var Jernkontorets experter samt andra representanter från företag inom järn- och stålindustrin på plats i Visby för att diskutera industrins prioriterade frågor. För nionde året i rad arrangerade även Jernkontoret, Industriarbetsgivarna och Svemin det populära “Almedalens Hårdaste Mingel som i år slog rekord i antalet besökare.  

Almedalens hårdaste mingel 2024 lockade ett tusental. Foto: Rickard Kilström.

Under tisdagen rivstartade årets Almedalsvecka där representanter från järn- och stålindustrin medverkade i en rad seminarier. Under eftermiddagen arrangerade SKGS seminariet ”Industrins elanvändning till 2035 – vad krävs för industrins konkurrenskraft?”. Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS inledde seminariet på scenen med att bland annat ge sin syn på det ökade behovet av elproduktion. Därefter följde två paneldebatter där Stefan Savonen, klimat- och energichef på LKAB och Albin Carlén, klimat- och energichef på Heidelberg Materials ingick i den första och kom bland annat in på att prata om projekt som förskjuts på grund av långa tillståndsprocesser, om att hitta en balans för kraftproduktion och ta ett gemensamt ansvar där politiken tar på sig ledartröjan 

I den efterföljande paneldiskussionen var det dags för politikerna att få komma till tals. Fredrik Olofsson (S), Tobias Andersson (SD) och Camilla Brodin (KD) gav därefter sin syn på vad politiken kan göra för att främja svensk basindustris konkurrenskraft.  

Läs mer här.  

 

Öppet rundabordssamtal - ett lyckat koncept

Onsdagen inleddes med att Jernkontorets public affairs-direktör Kristian Ljungblad modererade ett öppet rundabordssamtal. En rad företrädare från en rad olika material, lagstiftare och representanter i värdekedjan samlades för att diskutera kvotplikt och dess funktion som styrmedel som ofta nämns för att främja cirkularitet.  Eva Blixt, senior advisor på Jernkontoret, och en av initiativtagarna till rundabordssamtalet, var en av de som deltog i samtalet.  

– Kvotplikt kan vara ett användbart styrmedel om man vill stimulera eftersfrågan på återvunnet. För stålindustrin som återvunnit skrot i hundra år behövs ingen mer stimulans via krav - vi återvinner allt som samlas in. Det finns för lite skrot för att täcks efterfrågan på stål, säger Eva Blixt.  

Öppet rundabordssamtal på temat kvotplikt. Foto: Ingrid Leek. 

Vid det öppna rundabordssamtalet medverkade förutom Eva Blixt,  Emma Nohrén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (MP), Åsa Stenmarck, som arbetar med nationell platssamordning på Naturvårdsverket, Mattias Lindahl, professor Ecodesign vid Linköpings universitet, Ellen Einerbrant, vd på Återvinningsindustrierna, Jenny Svärd, vd på Byggmaterialindustrierna, Erika Nygren, enhetschef på Naturvårdsverket. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, Kai-Yee Thim, ansvarig för produktpolicy på Skogsindustrierna samt Maria Wedenby Ahlbergm, Head of Global Public Affairs på Volvo bussar.  

– Att sitta i en cirkel mittemot varandra skapade verkligen ett riktigt samtal och de många deltagarna gjorde att frågan om kvotplikt belystes från alla håll, sa Eva Blixt, senior advisor på Jernkontoret. 

Läs mer här. 

Impact Innovation presenterades 

Under onsdagen presenterades gruv-och metallindustrins nya innovationsprogram Swedish Metals & Minerals under Impact Innovations dag. Dagen inleddes med seminariet “Så skapar impact – samarbete och dess betydelse för framgång” där bland andra Maria Swartling, programchef för Swedish Metals & Minerals deltog. Efter lunch presenterades programmet i ett eget seminarium “Hur ökar vi tillgången på metaller och mineral – och samtidigt minskar klimatavtrycket”. Under seminariet belyste Maria Sunér, vd Swemin, ordförande Swedish Metals & Minerals, Mats Lundin, programchef Net Zero Industry, Maria Swartling, programchef Swedish Metals &Minerals och Lotta Sörlin, forskningskoordinator på Jernkontoret och programledning Swedish Metals & Minerals, programmets olika utmaningar och prioriteringar.  

– Det är ett angeläget och viktigt program som vi har fått förtroende att driva. Vi är fem program som på olika sätt kan bidra till samhällsomställningen och det var stimulerande att träffa de andra programrepresentanterna. Jag ser fram mot framtida samarbeten i våra gemensamma utmaningar, säger Lotta Sörlin. 

Se sändningen i efterhand här. 

Strax efter lunch på onsdagen arrangerade Jernkontoret ett seminarium under rubriken ”Hållbarhet, innovation, efterfrågan - hur bidrar stålindustrins omställning till konkurrenskraften?”.  

I den inledande paneldiskussionen deltog representanter från industrin - Nicolai Schaaf, hållbarhetschef på Kanthal, Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB, Niklas Wass, President business line stainless Europe på Outokumpu och Marie Barrling, hållbarhets- och kommunikationschef, Mellansvenska handelskammaren. Därefter följde en politisk paneldiskussion där riksdagsledamöterna Elisabeth Thand Ringqvist (C) och Ida Drougge (M) medverkade. Samtalet modererades av Jernkontorets public affairs-direktör Kristian Ljungblad.  

– Svensk järn- och stålindustri är världsledande i omställningen mot en hållbar produktion och stålprodukterna används i nästa steg i värdekedjan för att minska utsläppen globalt. Samtidigt bidrar industrin till konkurrenskraft och tillväxt. Det är viktigt att få till den här typen av samtal mellan företag och politiker för att skapa förståelse och bättre förutsättningar för vår industri, säger Kristian Ljungblad, public affairs-direktör Jernkontoret. 

Foto: Ingrid Leek.

Direkt efter följde seminariet ”En ny framtid för stål – vad driver investeringarna?” arrangerat av SSAB där Christina Friborg åter medverkade tillsammans med Stefan Danielsson, affärsområdeschef bygg på Peab och Melker Jernberg, vd på Volvo Construction Equipment. Moderator för seminariet var Jernkontorets kommunikationsdirektör Hanna Escobar-Jansson.   

Almedalens hårdaste mingel slog deltagarrekord 

För nionde gången i ordningen hölls det årliga Almedalens hårdaste mingel, samarrangerat med Industriarbetsgivarna och Svemin. Över 1100 gäster var anmälda och under kvällen passerade omkring tusen personer in och ut ur Svenskt Näringslivs trädgård. Minglet slog därmed rekord gällande antal deltagare sedan starten 2016.  

Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna, Annika Roos, vd på Jernkontoret och Maria Sunér, vd på Svemin välkomnade alla gäster vid ankomst. Foto: Rickard Kilström.

Liksom tidigare år var flera av ungdomsförbundens ordföranden inbjudna att delta i ett lättsamt och roligt politiskt samtal om gruv- och stålindustrins framtid. Denna gång blev det känslorna som fick styra och Douglas Thor, förbundsordförande för MUF, Stefan Sarmes, förbundsordförande för KDU, Caroline von Seth, förbundsordförande för CUF och Lisa Nåbo, förbundsordförande för SSU deltog på scenen och fick i uppdrag att hålla upp emojis med vad de kände i olika frågor.  

Bland annat ombads representanterna redogöra för sina känslor kring ökad självförsörjning och frågan om Sverige som EU:s mesta gruvnation, om vilket ansvar det innebär och vad de känner inför det. De fick även svara på vad de känner inför tillgången till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader och Sveriges utsikter att lyckas. Slutligen ställdes frågan om kompetensförsörjning och gruv- och stålindustrins behov kommande år att anställa många medarbetare, där de tillfrågades vad de själva känner inför en karriär inom basindustrin.  

Ungdomsförbunden gav uttryck för sina känslor kring en rad frågor på temat gruvor och stål under scenprogrammet. Foto: Rickard Kilström. 

Omställning och energi i fokus 

Under torsdagen arrangerade Energimyndigheten seminariet ”Less is more – effektiv energianvändning för ett hållbart energisystem” där Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret, deltog. I panelen ingick även Veronica Eade, enhetschef bebyggelse på Energimyndigheten, Lotta Bångens, vd på Eneff (Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering), Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige samt Ann-Sofie Eriksson, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR. Samtalet modererades av Johanna Mossberg från Energimyndigheten.  

Se seminariet här. 

  

SSAB och Jernkontoret i samtal om Luleåmodellen 

På Norra scen deltog SSAB och Jernkontoret i ett seminarium under namnet ”Det går inte! Eller? Hur rundabordet i Luleå frigjorde kraft för den gröna omställningen”.  

I paneldiskussioner framhävdes föredömet Luleå och den samverkan som man där lyckats åstadkomma för den gröna omställningen. Under ledning av moderator Åsa Karlsson Björkmarker inledde Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun. Därefter bjöds Malin Larsson, vd på Luleå Energi upp på scenen tillsammans med Katarina Larsson, Chefsstrateg på Svenska Kraftnät, Carl Wangel, Head of Governmental relations Sweden på SSAB, David Högnelid, Vice president, LKAB samt Tom Kearney, Manager Studies påTalga.  

I den avslutande panelen medverkade Lotta Finstorp, Landshövding för Länsstyrelsen Norrbotten, Kristian Ljungblad, Public affairs-direktör på Jernkontoret, Ann-Charlotte Hammar (M), riksdagsledamot, Isak From (S), riksdagsledamot, samt Karin Emanuelli, näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare. 

Kristian Ljungblad, mitten, i det avslutande panelsamtalet. Foto: Ingrid Leek. 

Se seminariet här.  

  

Se seminarierna i efterhand 

Representanter från järn- och stålföretagen medverkade även i några seminarier som går att se och höra i efterhand. Läs mer nedan. 

  • Hur blir vi världsledande och inte omsprungna i omställningen? 
    Arrangör: Luleå Energi AB, Arena energi 
    Medverkande: Tomas Hirsch, Director and Head of Energy, SSAB. Se seminariet här. 
  • Partnerskap och oväntade allianser för att lösa näringslivets hållbarhetsutmaningar 
    Arrangör: Aktuell Hållbarhet 
    Medverkande: Alexandra Unstad, Head of HR Common Functions & Strategic Research, Alleima. Se seminariet här. 

 

Läs mer om samtliga seminarier som Jernkontoret och järn- och stålindustrin medverkade på.