Rostfritt stål omvärderas

BASTA och Byggvarubedömningen har beslutat att rostfria stål ska kunna bedömas med utgångspunkt från legeringarnas egna hälso- och miljöegenskaper istället för, som tidigare, egenskaperna hos de ingående ämnena.

Genom detta nya synsätt, på hur rostfritt stål kan bedömas, kan produkter med rostfria legeringar nu klara kraven för att registreras i BASTA och samtidigt accepteras i Byggvarubedömningen.

Per Löfgren, vd för BASTAonline AB, och Jonny Hellman, vd för Byggvarubedömingen, är eniga om att beslutet är förankrat i en sammanställning över dagens kunskapsläge om hälso- och miljöeffekter av rostfritt stål. Rostfria legeringar kan, i de flesta fall anses utgöra egna ämnen som kan bedömas utifrån legeringarnas egenskaper och inte de ingående metallernas egenskaper. Synsättet för det alternativa bedömningssättet av legeringar stöds av den europeiska klassificeringslagstiftningen.

– Detta innebär en stor förändring, inte minst för tillverkare och leverantörer av rostfritt stål, som nu får möjlighet att få sina produkter godkända både i BASTA och Byggvarubedömningen. Även för dem som har som ambition att använda hållbara byggvaror i så hög utsträckning som möjligt innebär det en stor förändring, eftersom det blir lättare att uppnå en större andel byggvaror i byggnaden som klarar kraven, menar Per och Jonny vidare.

Omvärderingen är resultatet av ett samarbete mellan BASTA, Byggvarubedömningen, Jernkontoret, Stålbyggnadsinstitutet, Outokumpu och Sandvik.

Läs mer om vad som krävs för att rostfria legeringar ska klara kraven i bedömningssystemen BASTA och Byggvarubedömningen på respektive systems webbplats.
Basta online
Byggvarubedömningen

För ytterligare information:

Per Löfgren, vd, BASTAonline AB, 08-598 563 88.
Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömingen, 0702-57 70 71.
Johan Söderqvist, vd, Stålbyggnadsinstitutet, 08-661 02 54.
Sophie Carler, Energy & Environment, Jernkontoret, 08-679 17 18.
Camilla Kaplin, Manager - Product Safety and Environment, Outokumpu Oyj, 016-349 189.
Hans Eriksson, Senior Specialist Product assurance and Product data, Sandvik AB, 026-26 35 18.