Stålexportens värde 49 miljarder 2012

När bergshanteringens män och kvinnor samlas till Hindersmässan i Örebro den 25–26 januari kan de se tillbaka på ett stålår som blev tuffare än beräknat. Värdet av den samlade svenska stålexporten uppskattas till cirka 49 miljarder kronor. Totalt tillverkades 4,3 miljoner ton råstål under året, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2011. Stålverkens leveranser av handelsfärdiga produkter minskade med 16 procent till 3,3 miljoner ton.

– Sveriges export av handelsfärdigt stål, i form av plåt, band, tråd, stång eller rör, till 140 länder innebär ett rejält bidrag till Sveriges välstånd, kommenterar Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Den samlade produktionen av råstål i världen steg med 1 procent och landade preliminärt på 1 548 miljoner ton, vilket är nytt världsrekord om ökningen håller.  Den kinesiska produktionen ökade med 22 miljoner ton, eller 3 procent. Totalt producerade Kina 717 miljoner ton vilket motsvarar omkring 46 procent av världsproduktionen.

– Den globala efterfrågan på stål fortsatte uppåt under 2012, men i en relativt långsam takt. Eurokrisen och dess följdeffekter ledde till en minskad stålefterfrågan i Europa. Framförallt Europa lider brist på politiska beslut som kan skapa framtidstro och därigenom får fart på investeringarna igen, fortsätter Bo-Erik Pers.

– Den globala stålindustrin har förändrats enormt under de senaste tio åren, marknaden har förskjutits och konkurrensen hårdnat. För svensk stålindustri gäller det behålla positionen i frontlinjen med fortsatt högt avancerade produkter och specialiserade tjänster. Då har vi möjlighet att erbjuda inte bara kunderna stål med klimat- och miljönytta utan även Europas politiker de verktyg som är förutsättningarna för att uppnå alla nödvändiga mål i färdplanerna mot ett hållbart Europa, betonar Bo-Erik Pers.

– Utan en framgångsrik exportindustri som skapar jobb, tillväxt och genererar skatteintäkter stannar inte bara den svenska ekonomin utan också välfärdsutvecklingen. Statsminister Reinfeldt är skyldig svensk industri ett svar på hur regeringen planerar att hantera de negativa effekterna av EU:s svaveldirektiv. Vi vill se en långsiktig transport- och energipolitik som gör det möjligt för industrin att fortsätta investera och växa i Sverige, avslutar Bo-Erik Pers.

Här på Jernkontorets webbplats finns ytterligare information om stålmarknaden och företagens berättelser i ”Stålåret 2012 – en kort översikt” med tillhörande ”Diagrambilaga”. 

Medierna välkomnas till branschens seminarier 25-26 januari i Örebro. 

För ytterligare information: 

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, 0706-38 20 22.
Peter Salomon, informationschef, 0708-24 01 46.