Hållbarhet i fokus på Jernkontorets nya webbplats

Idag 26 maj lanserar Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, en ny webbplats.

Webbyrån Metamatrix står bakom de digitala lösningarna.

Ambitionen är att nå ut till en bredare allmänhet och sprida kunskap kring den samhällsnytta som svensk stålindustri bidrar med.

− Det känns jätteroligt att lansera den nya webben. Vi lägger stor vikt kring stålindustrins gemensamma vision för 2050, ”Stål formar en bättre framtid”. Det är viktigt att delta i samhällsdebatten och berätta hur vi kan bidra till byggandet av hållbara städer, smarta energilösningar och jobb i hela landet, säger kommunikationsdirektör Anna-Karin Nyman.

Arbetet med den nya webbplatsen har pågått drygt ett år och är ett led i att förverkliga visionen ”Stål formar en bättre framtid”, se jernkontoret.se/visionen


För ytterligare information:

Anna- Karin Nyman, kommunikationsdirektör, 070 206 75 62
Anna Thorell, projektledare, 070 679 17 90