Ett steg närmare fossilfri stålproduktion

På onsdag den 20 juni tas första spadtaget till den världsunika pilotanläggningen för HYBRIT − SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål. Statsminister Stefan Löfven medverkar som talare.

− Det här är ett historiskt ögonblick. Det är början på en revolutionerande omställning som kan leda till kraftigt minskade koldioxidutsläpp från stålindustrin, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Igår blev det klart att Energimyndigheten ger finansiellt stöd till HYBRIT för att bygga en pilotanläggning som beräknas stå färdig 2020. Vid byggstarten på onsdag medverkar förutom statsministern även klimatminister Isabella Lövin samt Mårten Görnerup, vd HYBRIT, Martin Lindqvist, vd SSAB, Jan Moström, vd LKAB och Magnus Hall, vd Vattenfall. Från Jernkontoret deltar vd Bo-Erik Pers och forskningschef Robert Vikman.

Läs pressmeddelandet från SSAB: HYBRIT:s världsunika pilotanläggning får stöd från Energimyndigheten

Fakta HYBRIT

SSAB:s produktionssystem är ett av de mest koldioxideffektiva i världen. Samtidigt innebär dagens teknik för stålframställning att SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid. Mot bakgrund av detta har SSAB, LKAB och Vattenfall inlett ett industriellt utvecklingsprojekt för att försöka hitta lösningar med en vätgasbaserad järnproduktion. Med en så kallad direktreduktion skulle vätgas kunna användas för att skilja järnet från syret, utan att använda kol. Slutprodukten blir då järn och vatten. Projektet går under namnet HYBRIT - en förkortning för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 070 253 01 14