Fortsatt minskad stålproduktion

Under september månad producerades 389 tusen ton råstål i Sverige. Hittills i år har stålproduktionen minskat med 14,6 procent jämfört med förra året.

Slipad stång. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under september 2020 producerades det sammanlagt 389 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med september 2019 är det en minskning med 2,3 procent.

Hittills under året har det i Sverige producerats 3 164 tusen ton råstål, vilket är en minskning med 14,6 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Under sommaren har vissa ståltillverkare med anledning av covid-19 och rådande ekonomiska läge stängt ner produktionen, vilket förklarar en större del av nedgången.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.