Svag uppgång för råstålsproduktionen 2019

Under 2019 producerades sammanlagt 4 721 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en ökning med 1,4 procent jämfört med produktionen 2018. Årets sista månad sjönk dock produktionen. En avmattning är att vänta under de första månaderna 2020.

Kontrollmätning av stång vid Ovako Sweden AB i Hällefors. Foto: Pia och Hans Nordlander, Bildn, Jernkontorets bildbank.

Under 2019 producerades sammanlagt 4 721 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en liten ökning med 1,4 procent jämfört med produktionen 2018, visar statistik som Jernkontoret sammanställt under året som gått. I december månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 376 tusen ton, vilket är en minskning med 6,4 procent jämfört med samma månad 2018.

– Vi har sett en successiv inbromsning i råstålsproduktionen under 2019 och särskilt under det fjärde kvartalet. Att den svenska stålindustrin i ett läge med handelspolitisk oreda och ståltullar, Brexit och en vikande konjunktur ändå lyckas öka produktionen känns trots allt väldigt bra, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.