Stålproduktionen minskade i juli

Under juli månad producerades 159 tusen ton råstål i Sverige, en minskning med 59,1 procent jämfört med 2019.

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under juli 2020 producerades det sammanlagt 159 tusen ton råstål i Sverige. Det är en minskning med 59,1 procent jämfört med juli 2019. Vissa ståltillverkare har med anledning av covid-19 och rådande ekonomiska läge stängt ner produktionen under sommarmånaderna, något som förklarar en del av nedgången.

Hittills under året har det i Sverige producerats totalt 2517 tusen ton råstål. Det är 14,6 procent mindre än motsvarande period 2019.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.