Stålproduktionen minskade under februari

Under februari månad minskade den svenska råstålsproduktionen med 2,6 procent, visar statistik från Jernkontoret.

Packning av tråd. Outokumpu Fagersta Stainless. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

Under februari 2020 producerades det sammanlagt 399 tusen ton råstål i Sverige Det är en minskning med 2,6 procent jämfört med februari 2019.

Hittills i år har det producerats 824,3 tusen ton, vilket är en minskning med 5,5 procent jämfört samma period med föregående år.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.