Jernkontoret förstärker med mer politisk kommunikationskompetens

19 maj börjar Hanna Escobar-Jansson på Jernkontoret. Hon kommer att vara kommunikatör med fokus på politik och opinion samt förstärka forskningsavdelningens kommunikation inom kompetensförsörjning.

Hanna Escobar-Jansson, ny kommunikatör på Jernkontoret.

Från och med 19 maj förstärker Hanna Escobar-Jansson Jernkontorets kommunikationsavdelning.

– Hanna kommer att se till så att vi jobbar ännu smartare och att vi använder rätt verktyg för att nå beslutsfattarna med våra budskap för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Hanna kommer närmast från en av Sveriges främsta Public affairs-byråer, Diplomat Communications, där hon arbetat som kommunikationskonsult i sex år.

– Vår svenska järn- och stålindustri visar att det är företagen som gör klimatomställningen möjlig och att det vi gör får effekt för svensk konkurrenskraft och för det globala hållbarhetsarbetet. För att fortsätta, för att nå klimatmålen och skapa tillväxt, måste vi jobba nära politiken och därför är jag glad att få Hanna på plats på vår vassa kommunikationsavdelning, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Hanna har sedan tidigare erfarenhet från Regeringskansliet där hon arbetade på Utrikesdepartementet med politiska frågor och handelsfrämjande insatser för svenska företag i utlandet. Hanna har en bakgrund i kommunpolitiken och en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

– Hanna är både en duktig skribent och erfaren påverkansstrateg. Beslutsfattare och tjänstemän inom politik och myndighet är viktiga målgrupper för oss i järn- och stålindustrin, Hannas kompetens kommer stärka oss i kommunikationen med målgruppen, säger Maja Boström.

Hanna kommer att vara kommunikatör med fokus på politik och opinion samt förstärka forskningsavdelningen genom att planera och genomföra kommunikation inom kompetensförsörjning.

– Det pågår redan flera projekt för att stärka kompetensförsörjningen till järn- och stålindustrin. Det sker hos oss, i företagen och i samarbete med lärosäten. Hanna kliver på i precis rätt läge när vi ska börja kommunicera mer kring projekten och växla upp arbetet inom ett område som på sikt pekas ut som helt avgörande för vår industri, att säkerställa att vi kan rekrytera rätt och hög kompetens till våra företag, säger Gert Nilson, forskningsdirektör på Jernkontoret.