Ökningen av stålproduktionen bröts i februari

Svensk produktion av råstål har ökat fyra månader i följd, men i februari bröts trenden när produktionen minskade med 2,7 procent.

Stång. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under februari månad producerades 388 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med föregående år är det en minskning på 2,7 procent.

Den sammanlagda råstålsproduktionen hittills i år uppgår till 816 tusen ton, vilket motsvarar en minskning med 1,0 procent jämfört med samma period 2020.

– Vi hade en uppstuds sista kvartalet ifjol och är nu hittills i år i stort sett tillbaka på en produktion som speglar en normal nivå, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.