Regeringens förslag ett första steg för yrkesutbildningarna

Som en del av den kommande budgetpropositionen presenterar regeringen en satsning på gymnasiala yrkesutbildningar. Åtgärden välkomnas av järn- och stålindustrin, som har ett stort behov av yrkesutbildad kompetens. Samtidigt krävs ytterligare, mer långtgående förslag för att stärka gymnasieskolans koppling till arbetsmarknaden.

I regeringens budgetproposition presenteras satsningar på gymnasiala yrkesutbildningar i syfte att möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Ur regeringens förslag:

"Sverige kommer behöva betydligt fler med en gymnasial yrkesutbildning på svensk arbetsmarknad de kommande åren. Utbildning inom gymnasieskola och komvux behöver därför anpassas för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom välfärden, näringslivet och för att möta klimatomställningen."

– Rent generellt behöver synen på yrkesutbildningar på gymnasienivå uppgraderas. Många unga människor kliver från yrkesutbildningar direkt med studentmössan på huvudet in på arbetsmarknaden, till välbetalda och spännande jobb, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Dessvärre avvaktar regeringen med förslag för planering och dimensionering av gymnasiala utbildningar. Redan under våren 2020 presenterade Lars Stjernkvist sin utredning om dimensionering där han lägger fram ett långtgående förslag för att stärka gymnasieskolans koppling till arbetsmarknaden. 

– Stjernkvists förslag om bredare och bättre gymnasieutbildningar och samarbete mellan kommuner knuffas nu försiktigt vidare i processen för att på sikt bli verklighet. Men här köper sig regeringen mera tid. Vi ser fram emot förslagen som utlovas inom ramen för denna mandatperiod, säger Gert Nilson.

De satsningar som presenteras är välkomna. Det är konkreta förslag som både stärker människor på arbetsmarknaden och på sikt Sveriges konkurrenskraft.

– Kompetensförsörjning är högt på järn- och stålindustrins agenda. Tillgång till människor med rätt kompetens är en fråga om både utveckling och överlevnad. Det är glädjande att regeringen lyssnat till näringslivet, säger Gert Nilson.

Läs regeringens förslag Gymnasiala utbildningar som leder till jobb.