1,6 miljoner till undersökningar av Osmundvraket

Stiftelsen Voice of the Ocean har beslutat bidra med 1 595 000 kronor till Jernkontorets och Vrak/SMTMs gemensamma forskning om det så kallade Osmundvraket. Medlen gör att ytterligare marinarkeologiska undersökningar kommer att kunna ske under våren 2024.

Patrik Höglund undersöker tunnor med osmundjärn. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM.

I december 2017 påträffades i Stockholms mellersta skärgård ett skeppsvrak som kan dateras till 1500-talets mitt. Dykande marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), gjorde inledande undersökningar och kunde konstatera att det fanns stora mängder järn i lasten, främst så kallade osmundar. Fyndet var så pass anmärkningsvärt att det gav namn till vraket efter det okända skeppet. Forskning på Osmundvraket kan ge nya kunskaper om 1500-talets järntillverkning, handel, sjöfart och skeppsteknisk modernisering.

Jernkontorets Bergshistoriska utskott och Vrak/SMTM startade 2018 ett gemensamt forskningsprojekt kring ”Östersjön som järnmarknad” och med utgångspunkt från – Osmundvraket. Inom ramen för projektet har marinarkeologiska undersökningar av vraket, dokumentation och internationellt samarbete skett. Catarina Karlsson, koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret leder projektet tillsammans med Jim Hansson vid museet Vrak.

Nyligen beviljade den svenska stiftelsen Voice of the Ocean 1 595 000 kronor till forskningsprojektet. Stiftelsen har till uppgift att bedriva, stödja och främja vetenskap och kommunikation om havet och dess dynamiska processer.

– Vi är mycket tacksamma för anslaget från Voice of the Ocean. Det gör att vi kan fortsätta med de mycket spännande marinarkeologiska undersökningarna av Osmundvraket. Vår forskningsplan omfattar även att presentera forskningen och fynden internationellt, säger Catarina Karlsson, Jernkontoret.

Det internationella forskningsnätverket "The Baltic metal trade Network", som initierats av representanter från Jernkontoret och SMTM, kommer den 1–2 november att ha en workshop om Osmundvraket i Tallinn i Estland.

– Eftersom det är mycket sällsynt med fynd av större mängder osmundjärn finns det ett stort internationellt intresse för vår forskning. I Östersjön har man återfunnit endast ett fåtal paralleller till detta vrak – ett i Tyskland, ett på polskt vatten och nyligen ett vrak utanför Tallinn, säger Catarina Karlsson.

jim-hansson.jpg

Jim Hansson visar upp osmundjärn från vrakets last. Foto: Catrin Rising, SMTM.

– Osmundvraket är unikt – jag har aldrig sett något liknande. Skeppstypen är ännu okänd för oss och det finns fortfarande stora områden av skeppsvraket och lasten som är outforskade. Varje dyk ger ny information och tack vare anslaget från Voice of the Ocean kan vi göra betydelsefulla utgrävningar av vraket redan till våren, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak/SMTM och projektledare för dykningarna.

 

För mer information, kontakta

Catarina Karlsson, koordinator för bergshistorisk forskning, Jernkontoret
Tel 08-679 17 53, catarina.karlsson@jernkontoret.se

Hanna Escobar-Jansson, kommunikationsdirektör, Jernkontoret
Tel 08-679 17 27, hanna.escobar-jansson@jernkontoret.se

Jim Hansson, marinarkeolog och projektledare, Vrak/SMTM
Tel 08-519 549 22, jim.hansson@smtm.se

Mikael Dunker, kommunikatör, Vrak/SMTM
Tel 08-519 549 99, mikael.dunker@smtm.se

Mer läsning

www.jernkontoret.se/osmundskeppet

www.jernkontoret.se/bergshistorisk-forskning

www.smtm.se

voiceoftheocean.org

Media

Representanter från de organisationer som stödjer forskningen följde med på en exkursion till Osmundvrakets fyndplats norr om Dalarö i Stockholms skärgård, den 13 september 2023 (film, 58 sek):

Kronprinsessan besöker Osmundvraket:
www.vrak.se/sv/play/filmer/kronprinsessan-foljer-med-pa-dyk

3D-modell av Osmundvraket:
sketchfab.com/3d-models/the-osmund-wreck-f700a49568b2496195e4b6a25082e108

Högupplösta fotografier, Vraks pressrum:
www.vrak.se/sv/om-vrak/pressrum/1500-talsskepp-med-unik-last-kommer-ge-ny-kunskap-om-jarn-handel-och-sjofart/