Kompetensförsörjning i fokus i nya projektet SVAK

Nu lanseras det nyetablerade projektet Strategisk verkstad och aktion för kompetensförsörjning (SVAK) i Sandviken. I projektet samverkar näringsliv och offentliga aktörer för att stärka kompetensförsörjningen inom region Gävleborgs industri. Jernkontoret är en av parterna. 

Med syfte att utveckla innovativa och hållbara utbildningsmodeller som möter framtidens arbetsmarknadsbehov har deltagare från Sandvikens kommun, Sandvik AB, Alleima AB, Jernkontoret, Industriarbetsgivarna, Region Gävleborg och KTH gått ihop i ett nyetablerat projekt, Strategisk verkstad och aktion för kompetensförsörjning, (SVAK). Projektet syftar till att förbättra kompetensförsörjningen i Sandviken genom att adressera näringslivets både akuta och framtida kompetensbehov.  

– För att möta det växande nationella behovet av utbildad arbetskraft måste vi stärka vår kompetensförsörjning genom att utveckla effektiva strategier för samverkan mellan industrin, utbildningssektorn och forskningsvärlden, säger Annika Roos, vd för Jernkontoret. 

Projektet, som tilldelats finansiellt stöd från EU och inkluderar flera tunga industrinamn samt akademiska institutioner, strävar efter att gemensamt kunna hantera kompetensutmaningar. Genom SVAK initieras en serie forskningsinsatser och praktiska workshops för att utveckla nya, hållbara modeller för kompetensutveckling.  

Jernkontorets medverkan i styrgruppen syftar till att vara med och driva på för en starkare industriell och ekonomisk utveckling i Sandviken och Sverige i stort. 

Läs mer om projektet SVAK här.