Ny rapport: Kundefterfrågan stark motor i stålindustrins omställning

Efterfrågan på stål med låga utsläpp är stark och genom sin omställning bidrar svensk järn- och stålindustri till en rad andra sektorers omställningsarbete. Det svenska stålet bidrar också till samhällets omställning genom hög kvalitet och avancerade egenskaper. Det visar en ny rapport från Jernkontoret. De höga omställningsambitionerna bidrar inte bara till reducerade koldioxidutsläpp utan stärker också Sveriges position på den globala marknaden.

Idag släpper Jernkontoret rapporten "Hållbarhet, innovation och konkurrenskraft – hur svensk järn- och stålindustri tar ledningen i en tid av omställning, investeringar och stark efterfrågan på lågutsläppsstål". Foto: Mostphotos och Pia Nordlander, BildN.

 

En ny rapport från Jernkontoret visar hur Sveriges järn- och stålindustri med hjälp av världsledande teknik, fossilfri energi och högkvalificerad arbetskraft tar stora steg mot en hållbar framtid. Rapporten lyfter fram hur denna omställning inte bara reducerar koldioxidutsläppen, utan även stärker svensk konkurrenskraft.

Stålindustrin står för en stor del av de globala utsläppen och svenska företag tar sitt ansvar för att ställa om sin produktion. Sveriges styrka som historisk industrination har lagt grunden för en ny tid - där ansvar för klimatet går hand i hand med exportframgångar och global konkurrenskraft.

Den nya rapporten visar på hur den svenska stålindustrin leder omställningen mot produktion med lägre fossila utsläpp. Detta arbete drivs på av en stark och växande efterfrågan från kunder i en rad olika branscher.

– När transportbranschen elektrifieras och fastigheter blivit energieffektiva så tittar kundföretagen vidare på materialet i fordon och byggnader. Efterfrågan på lågutsläppsstål accelererar nu såväl i Sverige som globalt. Det svenska stålets avancerade egenskaper blir också särskilt viktigt inom bland annat energisektorn, berättar Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Stålindustrins omställning har positiva effekter för Sverige, och det märks i hela landet.

– För svenska bolag är en hållbar produktion svaret på morgondagens konkurrenskraft. Om inte vi tar ledningen i omställningen, så kommer någon annan att göra det, säger Annika Roos.

Här kan du läsa rapporten ”Hållbarhet, innovation och konkurrenskraft – hur svensk järn- och stålindustri tar ledningen i en tid av omställning, investeringar och stark efterfrågan på lågutsläppsstål”.

Här kan du läsa mer om svensk järn- och stålindustris vision för 2050, Stål formar en bättre framtid.