Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Guide för legeringsmetaller och spårelement i stål

Rune Lagneborg & Eva Waltersson

2004. 113 s. (Jernkontorets forskning. D 811)(Produktekologirådet)

Pris (SEK): 300:-

Föreliggande dokument är den andra utgåvan av Jernkontorets Guide för legeringsmetaller och spårelement i stål. Initiativtagare och uppdragsgivare till arbetet är Jernkontorets Produktekologiråd.

Guiden behandlar de vanligaste legerings- och spårämnena i stål och omfattar i denna utgåva 31 element. Syftet med den är tvåfaldigt:

  • Att ge en kort faktabeskrivning av malmreserver och produktion av dessa ämnen från malm till metallurgiska framställning, deras funktion som legeringsämne i stål samt deras användning.
  • Att ge miljöfakta om elementen med avseende på biokemisk funktion samt tillgänglighet och påverkan på natur och människa.

Varje ämne beskrivs kortfattat på cirka två till tre sidor. För djupare information hänvisas till referenslistan. För ämnen som används som legeringsämnen i stål finns bilder på produkter där ämnet har en viktig funktion. Bilderna kommer från Jernkontoret, Erasteel Kloster AB, Höganäs AB, Outokumpu Stainless AB, Ovako Steel AB, Sandvik Coromant AB, Sandvik Materials Technology AB, SSAB Hardtech AB och SSAB Tunnplåt AB.

Den fysikaliska delen är sammanställd av Rune Lagneborg, Jernkontoret och miljödelen av Eva Waltersson, Miljöforskargruppen.