Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stålkretsloppet. Faktabok

2013, 100 s.
(Jernkontorets forskning. D 850)

Pris (SEK): 300:-

Faktaboken är en vägvisare för den som söker information om miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet och de delprojekt som ingår.

Stålkretsloppets uppdrag är att stärka stålets cirkulation och verifiera miljövärdet ur ett kretsloppsperspektiv. Detta sker genom att genomföra FoU-projekt med syfte att:
• bibehålla metallerna i stålets kretslopp (resurseffektivisering)
• reducera användning av energi och utsläpp av koldioxid
• utveckla nya verktyg för miljövärdering vid förändring av återvinnings- och tillverkningsprocesser, stålprodukter och stål i applikationer
• stimulera kunskapsöverföring och forskningssamarbete inom stålets kretslopp