Metals & Minerals första utlysningar öppna

Impact Innovation-programmet Metals & Minerals har nu öppnat sina första utlysningar. Två av utlysningarna gäller genomförbarhetsstudier inom Metals & Minerals insatsområden. Den tredje utlysningen är en gemensam utlysning med programmet Net Zero Industry och gäller regleringar och policyinstrument för en hållbar industri. Alla tre utlysningarna stänger i september.

Tidigare i år tillkännagavs de nya programmen inom innovationssatsningen Impact Innovation, som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Ett av programmen var Metals & Minerals, backat av ett konsortium där svensk järn- och stålindustris branschorganisation Jernkontoret är koordinator och där Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium och det regionala initiativet Sustainable Steel Region liksom Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet ingår. Nu har Metals & Minerals öppnat sina första utlysningar.

Metals & Minerals första utlysningen är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något av de den tekniska insatsområden som tas upp i programmets scope-dokument.

Utlysning nummer två är inriktad mot projekt som syftar till att bana väg för innovationer inom social hållbarhet och som har potential att bidra till Metals & Minerals mission.

– Tekniska lösningar och lagstiftning kan ge viktiga bidrag, men det är bara om vi människor kan och vill som vi skapar förändring på riktigt. Med vår utlysning om social innovation vill vi finansiera forskning som tittar på vad som lockar och vad som avskräcker med omställningen av samhället, de utbildningar och det arbete som måste göras och de effekter det kan få, säger Gert Nilson, forskningsdirektör på Jernkontoret och programansvarig för Metals & Minerals.

Den tredje utlysningen sker i samarbete med Impact Innovation-programmet Net Zero Industry. Utlysningen syftar till att bidra till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin. Inriktningen är på regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning.

Om Metals & Minerals och Impact Innovation

Metals & Minerals leds av Jernkontoret i samverkan med Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steel Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet. Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling som ska lösa globala samhällsutmaningar och öka takten på omställningen till ett hållbart samhälle.

Här kan du läsa mer om Metals & Minerals.

Här kan du läsa mer om utlysningarna.