Nätverket Stålakademin – en möjlighet för hela branschen

Ett brinnande engagemang och en stark tro på samverkan. Det är grunden när nätverket Stålakademin, en plattform för erfarenhetsutbyte mellan stålindustrin och den akademiska världen, nu bildas. ”Det handlar om att skapa nya och bättre möjligheter”, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret.

Svenska stålföretag är världsledande inom flera olika marknadsnischer, men den internationella konkurrensen är hård. Nyckelfaktorer för framgång är att ständigt ligga i framkant inom forskning och innovation och att skapa en god samverkan med akademin.

– Genom att samla alla adjungerade professorer som arbetar inom stålindustrin skapar vi en länk mellan företag och universitet. Det är en jättemöjlighet för hela branschen, säger Helena Malmqvist entusiastiskt efter en första inledande träff med deltagarna.

En adjungerad professor har sin arbetsplats både på ett universitet och ett företag. Merparten av arbetstiden är oftast förlagd till företaget där hon eller han arbetar med sin forskning och på lärosätet handleds ofta flera doktorander. Kombinationen har visat sig ha många fördelar.

– Att vara adjungerad professor tillför kompetens som vi måste ta till vara, fortsätter Helena. Vi kan identifiera behov i näringslivet och skapa frågeställningar som är relevanta för industrin, samtidigt som en får del av den senaste forskningen. En riktigt win-win för både företag och lärosäten.

Adjungerade professorer grunden

Helena har lagt ner ett stort arbete på att identifiera adjungerade professorer inom stålindustrin. Hittills har hon funnit femton personer, men är övertygad om att det finns fler.

– Jag har haft samtal med flera av professorerna och upplever en fantastisk energi. Det känns som att ett forum för de här personerna är något som saknats inom branschen. Nätverket som vi nu vill etablera kommer att omfatta personer från hela landet och förhoppningsvis från många olika delar av industrin. Jag ser en enorm potential och den ska vi ta vara på, understryker Helena Malmqvist.

Helena berättar att hon på sikt vill nå alla som har en gemensam beröringspunkt inom den akademiska världen och stålindustrin. Förutom adjungerade professorer finns det industridoktorander och ex-jobbare som gör ett otroligt viktigt arbete. Därtill sitter många inom näringslivet i referensgrupper och styrelser vid olika lärosäten.

– Jag vill att vårt nätverk, som går under arbetsnamnet Stålakademin, ska göra skillnad. Det finns massor av intressanta och relevanta frågor som vi kan driva tillsammans. Genom att ta ett helhetsgrepp kan vi arbeta mer strukturerat och driva på utvecklingen inom branschen, säger Helena Malmqvist.

Tre områden där nätverket spelar roll

Helena ser framförallt tre områden där Stålakademin kan spela en viktig roll – erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning.

Genom erfarenhetsutbyte lär deltagarna av varandra hur de kan jobba effektivt med forskning i samverkan med universitet och högskolor. Med en god struktur skapas handlingsutrymme och legitimitet för forskningen och resultaten kan lättare synliggöras för organisationen. Det är även viktigt att arbetet lyfts på lärosäten så att studenter och doktorander ser att det är möjligt att både forska och jobba inom näringslivet.

– Genom att arbeta strukturerat finns det så mycket att vinna, både för lärosäten och näringsliv. Det blir ett arbete som skapar ringar på vattnet. Ju mer vi samarbetar desto mer kan vi uppnå, säger Helena Malmqvist.

Det andra området inom vilket nätverket kan spela en viktig roll är informationsspridning.

– Vi på Jernkontoret kan spela en stor och viktig roll genom att dela med oss av den kunskap vi har kring finansiering. Forskningsfinansiering är A och O. Inga pengar, ingen forskning. Vi vet vilken forskningsfinansiering som kan sökas, när utlysningarna för ansökningar sker och mycket mer. Den informationen vill vi dela med oss av också i detta forum, säger Helena Malmqvist.

Det tredje området är kunskapsdelning.

– Genom att diskutera relevanta ämnen skapar vi gemensamma utgångspunkter med syfte att stärka stålindustrin. Det är av stor vikt för alla parter att utbildning och forskning bedrivs inom områden som är viktiga för industrin. Det är helt enkelt en överlevnadsfråga. Har vi inte kompetensen så finns vi inte kvar, konstaterar Helena Malmqvist.

Viktigt lyfta goda exempel

Helena berättar att det redan nu sker otroligt mycket bra på många företag inom stålindustrin. Hon betonar att nätverket ska synliggöra detta genom att lyfta fram de adjungerande professorerna som individer och visa vilken skillnad de gör.

– Det ger mig sådan otrolig energi att få vara med där de här frågorna diskuteras. Stålindustrin är en stor och viktig industri för Sverige och genom att arbeta strukturerat och lyfta goda exempel kan vi få god utväxling på det vi gör. Ju fler vi kan involvera desto starkare är vår röst, säger Helena Malmqvist.

På frågan om vad hon ser framför sig om fem år, svarar Helena att hon hoppas att nätverket blivit dubbelt så stort. Att de initiativ de tagit har gjort det enklare för adjungerade professorer, doktorander, ex-jobbare och företag att bedriva forskning. Och att nätverket har förmått driva på viktiga frågor och sett till att samverkansforskning finns representerad inom hela branschen och har finansiering. Kort och gott att nätverket Stålakademin blivit en naturlig och relevant del av stålindustrin.

www.stalakademin.se