Liveföreläsning om vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet

Den 12 maj föreläser Charlotte Hedenstierna-Jonson, arkeolog och forskare vid Uppsala universitet, om vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet. Detta är den sista föreläsningen av fem i Jernkontorets bergshistoriska utskotts föreläsningsserie om järnets roll under vikingatid och tidig medeltid. De redan genomförda föreläsningarna kan ses i efterhand på Jernkontorets webbplats.

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Under våren 2021 arrangerar Jernkontorets bergshistoriska utskott en digital föreläsningsserie i fem delar om järnets roll i samhällsförändringen under perioden från vikingatid till tidig medeltid. De fem författarna till boken Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy (nr 51 i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie) presenterar sina respektive kapitel under var sin livesändning med efterföljande frågestund.

Det är kostnadsfritt att delta i liveföreläsningarna som hålls på svenska och är cirka en timme långa. Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand på Jernkontorets webbplats.

– Intresset för både boken och föreläsningsserien har varit större än vi vågade hoppas på. Det känns roligt att få avsluta serien med en föreläsning om vikingatidens handelsnätverk, det kopplar till ett annat pågående forskningsprojekt om Osmundskeppet från 1500-talet och Östersjön som järnmarknad. Jag hoppas att vi på liknande sätt i framtiden även kan sprida kännedom om forskningen som utgår från Osmundskeppet, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Välkommen att anmäla dig till Charlotte Hedenstierna-Jonsons föreläsning "Platser, varor, utbyten. Drivkrafter och organisation bakom vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet", onsdagen den 12 maj kl. 13.00–14.00.

Mer information och länk till anmälan: jernkontoret.se/vikingatid-medeltid

– Charlotte är arkeolog och forskare inom projektet Vikingafenomenet vid Uppsala universitet men hon arbetar också på Historiska museet i Stockholm, jag ser mycket fram emot att höra hennes föreläsning på onsdag, säger Catarina Karlsson.

Charlotte Hedenstierna-Jonson är filosofie doktor i arkeologi och arbetar som forskare. Hon delar sin arbetstid mellan institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet och Statens historiska museer.

Läs mer: Om forskningsprojektet Vikingafenomenet

östersjön-vikingatid.jpg