Jernkontorets fullmäktige

Fullmäktige utgör Jernkontorets styrelse. Dessa personer utses av brukssocieteten. Fullmäktige sammanträder i allmänhet fyra gånger per år.

Jernkontorets fullmäktige utses av brukssocieteten. Fullmäktige beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Vid brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst i den 3 juni 2021 valdes nedanstående ledamöter till Jernkontorets fullmäktige 2021/2022: 

Martin Lindqvist, SSAB AB, ordförande
Göran Björkman, AB Sandvik Materials Technology
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Fredrik Emilson, Höganäs AB
Tom Eriksson, AB Sandvik Materials Technology
Marcus Hedblom, Ovako AB
Thomas Högblad, Erasteel Kloster AB
Martin Pei, SSAB AB
Bo-Erik Pers, Jernkontoret, tidigare vd
Rickard Qvarfort, Ovako AB
Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan AB
Niklas Wass, Outokumpu Stainless AB
Johan Wiig, Uddeholms AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB

Annika Roos, Jernkontoret, vd (adjungerad)

Brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst 2022

Tisdag, 31 maj, kl 11.00

Fullmäktiges sammanträdesdagar 2022

Fredag, 1 april, kl 09.30
Tisdag, 31 maj, kl 09.30
Torsdag, 22 september, kl 09.30
Torsdag, 24 november, kl 09.30

Fond- och arbetsutskotten sammanträder samma dagar kl 08.30.