Från bibliotekets samlingar

Nedan finner du diverse källor och urkunder inom den svenska bergshanteringens historia.