Robert Eriksson vidare till SSAB

Efter åtta år på som forskningschef Jernkontoret går Robert Eriksson vidare till nytt jobb vid SSAB i Oxelösund. Under tiden som rekrytering av en efterträdare pågår fördelas Roberts ansvarsområden på fyra personer.

Robert Eriksson (till höger, foto: Pia Nordlander) går vidare från Jernkontoret till nytt jobb på SSAB. Till dess att en efterträdare är på plats övertas Roberts nuvarande ansvarsområden av Lars-Henrik Österholm, Karin Östman, Helena Malmqvist och Bo Larsson. 

Idag, måndagen den 26 september, gör forskningschef Robert Eriksson sin sista arbetsdag vid Jernkontoret, för att bli processutvecklingschef vid SSAB:s anläggning i Oxelösund.

– Det har varit en fröjd att ha haft Robert som medarbetare, han har under sina år på Jernkontoret gjort mycket som gagnat både Jernkontoret och vår industri. Saknaden efter honom kommer att bli stor, men vi alla gläds åt att Robert nu tar steget till att bli processutvecklingschef vid SSAB – det är ett mycket spännande och viktigt arbete som Robert har framför sig, säger Gert Nilson, Roberts chef och teknisk direktör på Jernkontoret.

Robert började på Jernkontoret 2014 och har varit en mycket uppskattad medarbetare vid avdelningen för forskning och utbildning, där han bland mycket annat varit forskningschef för teknikområdena 44 Oförstörande provning och mätteknik, 45 Analytisk kemi och 55 Restprodukter samt ansvarat för Standardiseringsrådet, Forsknings- och utbildningsrådet och Expertkommittén för mekanisk provning.

Robert har också arbetat med utbildningsfrågor där han haft nära kontakter med lärosäten och deltagit i arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv, samt inom Jernkontorets gymnasiesatsning Järnkoll.

Till dess att en efterträdare är på plats övertas Roberts nuvarande ansvarsområden enligt följande: