Standardiseringsrådet

Standardiseringsrådets ansvarsområde utgörs av frågor kring standardisering av material och produkter.

Rådet

  • prioriterar Jernkontorets insatser för svensk stålstandardisering och beslutar om hur Jernkontorets anslag till stålstandardiseringen ska fördelas
  • verkar för att sprida kunskap om betydelsen av standardiseringens tekniska regler och begrepp för rationell marknadsföring och tillverkning
  • företräder stålbranschens intressen i standardiseringsfrågor gentemot myndigheter och andra material/produkter/konkurrenter
  • behandlar frågor rörande behov av nya standarder för stål, provningsmetoder och processbegrepp

Standardiseringsrådet består av följande ledamöter:

Hans Kjellstorp, Alleima AB, ordförande
Anneli Anhelm, Ovako Bar AB
Per Hofslagare, SSAB Special Steels
Mats Larsson, Höganäs AB
Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB
Karin Östman, Jernkontoret, sekreterare