Produktekologirådet

Produktekologirådet ansvarsområde utgörs av produktrelaterade miljöfrågor.

En fallstudie om taket på Friends Arena visar att användning av höghållfasta stål i konstruktioner kan resultera i flera positiva effekter: minskad miljöbelastning, minskade kostnader och enklare hantering av lättare byggelement. Foto: Friends Arena, © Sweden Arena Management. 

Rådet handlägger

  • miljödeklarationer (miljömärkning)
  • livscykelanalys (strukturerad datainsamling, LCA-modeller m m)
  • miljöanpassad produktutveckling
  • bransch/metallinformation (marknadsföring, utbildningsmaterial m m)

Produktekologirådet består av följande ledamöter:

Katarina Kangert, Ovako Sweden AB, ordförande
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet
Susanne Granberg, Uddeholms AB
Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners AB
Katarina Kangert, Ovako Sweden AB
Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Jonas Larsson, SSAB Europe
Katarina Modin, SSAB Special Steels
Yang Sook Koh, LKAB
Håkan Sundström, AB Sandvik Materials Technology
Hilmar Vidarsson, Höganäs Sweden AB
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Cecilia Mattsson, Jernkontoret, sekreterare