Miljörådet

Miljörådets ansvarsområde utgörs av processrelaterade frågor som rör yttre miljö såsom miljöadministration, teknikfrågor, omgivningspåverkan, miljörelaterade råvarufrågor, restprodukter och deponi samt kontroll och mätmetoder.

Rådet 

  • följer utvecklingen på miljöområdet såväl nationellt, inom EU som internationellt.
  • arbetar aktivt för att branschens villkor inom miljöområdet baseras på saklig grund och utformas utifrån konkurrensneutrala hänsyn.
  • underlättar, genom benchmarking, för företagen att argumentera i enskilda tillståndsärenden.
  • verkar för att branschen ska ha god kännedom om utsläppsnivåer, avfalls- och biproduktmängder

Miljörådet består av följande ledamöter:

Karin Lundberg, SSAB Europe, ordförande
Haidi Bergqvist, Alleima AB
Linda Bjurholt, LKAB
Linda Brännström, Boliden Mineral AB
Tina De Bruin, SSAB Europe
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Eva Djupenström, Ovako Sweden AB
Johan Hjerpe, SSAB Europe
Katarina Kangert, Ovako Sweden AB
Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Jyri Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Sanna Kilberg, Fagersta Stainless AB
Patrik Krekula, Ovako Sweden AB
Petra Larnesjö, SSAB Special Steels
Jonas Larsson, SSAB Europe
Henrik Lidman, Befesa ScanDust AB
Karin Lundberg, SSAB Europe
Pelle Murelius, Kanthal AB
Maria Nilsson, SSAB Europe
Magnus Nydahl, SSAB Special Steels
Liselotte Olausson, LKAB
Annelie Papadopoulos, Vargön Alloys AB
Åsa Rasmusson, Höganäs Sweden AB
Joakim Rollin, Outokumpu Stainless AB
Sofie Skoog, SSAB Special Steels
Torbjörn Sörhuus, Ovako Bar AB
Charlotta Torsner, Erasteel Kloster AB
Cecilia Ullman, Uddeholms AB
Maria Wik-Persson, Boliden Mineral AB
Denise Öberg, Carpenter Powder Products AB
Sophie Carler, Jernkontoret, sekreterare