Miljörådet

Miljörådets ansvarsområde utgörs av processrelaterade frågor som rör yttre miljö såsom miljöadministration, teknikfrågor, omgivningspåverkan, miljörelaterade råvarufrågor, restprodukter och deponi samt kontroll och mätmetoder.

Rådet 

  • följer utvecklingen på miljöområdet såväl nationellt, inom EU som internationellt.
  • arbetar aktivt för att branschens villkor inom miljöområdet baseras på saklig grund och utformas utifrån konkurrensneutrala hänsyn.
  • underlättar, genom benchmarking, för företagen att argumentera i enskilda tillståndsärenden.
  • verkar för att branschen ska ha god kännedom om utsläppsnivåer, avfalls- och biproduktmängder

Miljörådet består av följande ledamöter:

Karin Lundberg, SSAB Europe, ordförande
Anders Bergman, Höganäs AB
Haidi Bergqvist, AB Sandvik Materials Technology
Linda Bjurholt, LKAB
Fredrik Carlson, Björneborg Steel AB
Joel Dahl Öberg, Fagersta Stainless AB
Eva Djupenström, Ovako Sweden AB
Johan Hjerpe, SSAB Europe
Cecilia Johnsson, Uddeholms AB
Katarina Kangert, Ovako Sweden AB
Camilla Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Jyri Kaplin, Outokumpu Stainless AB
Patrik Krekula, Ovako Sweden AB
Jonas Larsson, SSAB Europe
Henrik Lidman, Befesa ScanDust AB
Pelle Murelius, Kanthal AB
Maria Nilsson, SSAB Europe
Liselotte Olausson, LKAB
Annelie Papadopoulos, Vargön Alloys AB
Åsa Rasmusson, Höganäs Sweden AB
Joakim Rollin, Outokumpu Stainless AB
Johan Rydbeck, Björneborg Steel AB
Sofie Skoog, SSAB Special Steels
Torbjörn Sörhuus, Ovako Bar AB
Ida Tjerngren, Boliden Mineral AB
Charlotta Torsner, Erasteel Kloster AB
Johan Uljons, Ovako Sweden AB
Maria Wik-Persson, Boliden Mineral AB
Karin Östman, Jernkontoret, sekreterare