Forsknings- och utbildningsrådet

Forsknings- och utbildningsrådet ansvarsområde utgörs av den branschgemensamma forskningen, EU-forskningen och högskolornas utbildningar samt deras relevanta forskningsområden. 

Mikrostruktur hos en Fe-6Cr-3Mn-0.1Si-legering, oxiderad vid 900ºC. Foto: Swerim AB. 

Rådet består av medlemsföretagens forskningschefer, Jernkontorets vd, den tekniske direktören, teknikområdenas forskningschefer samt personer inom Jernkontoret och Industriarbetsgivarna med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor.

Rådet

  • följer huvuddragen i den branschgemensamma forskningen i Sverige (inom Jernkontoret, Swerim AB samt berörda högskoleinstitutioner) och i EU-forskningen (inom Research Fund for Coal and Steel, RFCS och Horizon 2020).
  • håller sig informerad om möjligheter att finansiera den gemensamma forskningen och verkar för att dessa på bästa sätt kan utnyttjas för branschens behov.
  • bistår Jernkontoret vid förfrågningar från forskningsmyndigheter m.fl.
  • bevakar högskoleutbildning och högskoleforskning i Sverige och initierar åtgärder som gynnar branschens behov.
  • stöder högskoleutbildningen och rekryteringen till högskolan.

Forsknings- och utbildningsrådet består av nedanstående ledamöter:

Martin Pei, SSAB AB, ordförande
Petter Damm, Uddeholms AB
Erik Enghag, Suzuki Garphyttan AB
Phetra Ericsson, Ovako AB
Tom Eriksson, AB Sandvik Materials Technology
Juha Erkkilä, Outokumpu Stainless Steel Oy
Pasi Kangas, AB Sandvik Materials Technology
Marcus Lorén, Outokumpu Stainless AB
Gert Nilson, Jernkontoret
Göran Nyström, Ovako AB
Bo-Erik Pers, Jernkontoret
Eva Petursson, SSAB AB
Stefan Sundin, Erasteel Kloster AB
Rose-Marie Yttergren, Höganäs Sweden AB
Robert Eriksson, Jernkontoret, sekreterare