Stålakademins doktorander drar nytta av Linkedin

Vid septemberträffen för Stålakademins doktorandnätverk gav Caroline Bergqvist från Sveriges ingenjörer konkreta tips på hur doktoranderna på olika sätt kan dra nytta av Linkedin. Ämnet engagerade deltagarna som genast satte igång att praktisera sina nya kunskaper, vilket ledde till ett utökat kontaktnätverk och utbyte av erfarenheter – som både LinkedIn och doktorandnätverket syftar till.

Inom Stålakademin, som drivs av Jernkontoret, finns ett doktorandnätverk med syfte att förbättra kontakten mellan doktorander samt mellan doktorander och järn- och stålindustrin. Tanken är att nätverket ska främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte genom att anordna webbinarier, studiebesök och presentationer av forskning.

Doktorandnätverket startade i början av året och har snabbt vuxit sig starkt. Under de aktiviteter som hittills har genomförts har engagemanget var högt och intresset stort. Se länkarna nedan för mer information om aktiviteterna. Idag består nätverket av 99 aktiva medlemmar med koppling till stålrelaterad forskning.

Linkedin-tips som kan gynna karriären

Basen för doktorandnätverkets kommunikation är LinkedIn. Vid den senaste nätverksträffen, ett lunch webinarium den 23 september med titeln ”How to get started with LinkedIn”, fick deltagarna lära sig mer om LinkedIn. Caroline Bergqvist från Sveriges ingenjörer berättade om fördelarna med att ha en aktiv profil på LinkedIn.

– Caroline gav en jättebra presentation med nyttiga knep som verkligen kan komma till bra användning. Speciellt när doktoranderna ska knyta kontakt med varandra och presentera sin forskning för företagen i industrin, säger Helena Malmqvist forskningschef på Jernkontoret och en av projektledarna för Stålakademin.

LinkedIn är ett av världens största nätverk med 830 miljoner användare över hela världen. Under föredraget gav Caroline Bergqvist tips på hur man skapar och bibehåller en bra Linkedin-profil som når igenom mediebruset. Att ha en bra profil kan bidra till att öka det personliga kontaktnätverket och till att hitta drömjobbet. Några konkreta förslag som Caroline gav åhörarna var att uppdatera sina personliga sidor ofta, ha kreativa inlägg och fokusera på det som de kan tillföra hos företagen. Av antalet frågor att döma – som strömmade in från deltagarna under slutet av föredraget – intresserade ämnet många.

Nästa nätverksträff hos Swerim i Luleå

Inom kort fortsätter Stålakademin på den inslagna vägen med att bjuda in doktorandnätverket till yterligare ett evenemang. Ett besök på Swerims forskningsinstitut i Luleå är inplanerat den 10 oktober.

Låter detta som något du skulle vilja vara en del av? Eller känner du en doktorand som skulle vara intresserad av Stålakademins doktorandnätverk? Kontakta Helena Malmqvist helena.malmqvist@jernkontoret.se

Läs mer om Stålakademins doktorandnätverk och tidigare aktiviteter:
Uppstart för Stålakademins doktorandnätverk (2022-02-15)
Lyckad premiär för doktorandnätverket (2022-03-04)
Stålakademins doktorandnätverk på studiebesök hos Swerim (2022-06-22)