Uppstart för Stålakademins doktorandnätverk

Att förbättra kontakten mellan doktorander och mellan doktorander och industri, det är målsättningen med Stålakademins nya doktorandnätverk, som koordineras av Jernkontoret. Intresset har varit stort för nätverket, som ska främja erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning. Det första webbinariet för nätverkets medlemmar arrangeras den 25 februari.

Nätverket Stålakademin drivs av Jernkontoret och är öppet för adjungerade professorer, ex-jobbare, industridoktorander och personer inom näringslivet med nära koppling till olika lärosäten. Syftet med nätverket är att vara en plattform för erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning mellan den akademiska världen och stålindustrin. Nu görs en riktad satsning för doktorander genom uppstarten av Stålakademins doktorandnätverk.

– Med det här nätverket vill vi ge möjligheten till doktorander som sitter på olika lärosäten men forskar inom samma område, att få kontakt och utbyta erfarenheter. Dessutom vill vi arbeta för en bättre kontakt mellan industri och doktorander, något som vi ser att det finns ett stort intresse av, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och en av projektledarna för nätverket.

Nätverket är öppet för inbjudna doktorander, alla med koppling till stålrelaterad forskning. Basen är kommunikationsplattformen Linkedin, där det nystartade nätverket redan samlar knappt 50 medlemmar. Tanken är att nätverket ska erbjuda webbinarier, studiebesök, presentationer av forskning och andra aktiviteter.

– Den 25 februari arrangerar vi ett första lunchwebbinarium, om att kommunicera sin forskning utanför akademin. Att kunna kommunicera sin forskning är viktigt för alla doktorander och vi är glada att kunna erbjuda nätverket ett skräddarsytt upplägg som medlemmarna verkligen kan ha nytta av, säger Lotta Sörlin, forskningskoordinator på Jernkontoret och projektledare för doktorandnätverket.

Stålakademins kommande aktiviteter (hålls på engelska):

  • ”Communicating your research beyond the academy”, fredag 25 februari kl 11.30-13.00. Föreläsare: Linda Söderlindh, KTH.
  • “Visualize your science”, fredag 18 mars kl 11.30-13.00. Föreläsare: Andreas Dahlin, KTH

Är du, eller någon du känner, doktorand och intresserad av Stålakademins doktorandnätverk? Kontakta Lotta Sörlin, lotta.sorlin@jernkontoret.se.

Mer om Stålakademin kan du läsa här.