Ståldagen 2021

Den 1 december är det dags för Ståldagen 2021 – stålindustrins stora, gemensamma visionsdag. I år planerar vi för en hybridversion av Ståldagen, där vi hoppas kunna ses fysiskt i Bryggarsalen i Stockholm, men där programpunkterna också kommer att sändas digitalt.

Temat för årets Ståldag är attraktionskraft.

Tillsammans med spännande talare och panelister vill vi diskutera frågor som: hur säkerställer vi att stålindustrin är attraktiv som arbetsgivare och lockar nödvändig kompetens? Hur gör vi för att stålindustrin fortsatt ska attrahera investerare och den främsta forskningen? Och hur gör vi svenskt stål ännu mer attraktivt och konkurrenskraftigt på den globala marknaden?

Varmt välkommen!

Ståldagen är branschens stora, gemensamma visionsdag – den årliga mötesplatsen för dig som vill diskutera hur järn- och stålindustrin kan bidra till att lösa klimatfrågan, skapa framtidens jobb och innovationer i världsklass. Läs om tidigare Ståldagar: