Bibliography of ironworks: M

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

An asterisk (*) in front of the title indicates that it is not available in Jenkontoret's library. 

Mackmyra bruk

Elfstrand, Percy: Ur Mackmyra bruks historia. (Meddelanden av Gestriklands Kulturhistoriska Förening, 1925, s. 9–69.)

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958), h. 4, s. 193–475.)
  Mackmyra hammare och Valbo masugn behandlas på s. 347–356. – Även utgiven som särtryck. 

Malingsbo bruk

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
  Malingsbo behandlas på s. 4-5.

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
   Malingsbo bruk och Björsjö hytta behandlas på s. 171-173.

Heijkenskjöld, Syster: En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld. - Stockholm, 1933. 461 s. Ill.
   Malingsbo behandlas på s. 365-367.

Forssell, Helge & Andersson, Ejnar: Bärkebygden. Utg. av Smedjebackens kommun. - Smedjebacken, 1977-. 2 d.
D. 1. Ur bygdens historia till mitten av 1800-talet. - 1977. 204 s. Ill.
   Malingsbo bruk behandlas i d. 1, s. 129-135.

Burman, Eva: Sällsamheter i Bergslagen. - Stockholm, 1982. 299 s. Ill.
   Malingsbo behandlas på s. 204-207.
 

Mariefors bruk, Leksbergs skn

Möller, Åke: Tidan. En kraftfull å. Fallen vid Mariefors. (Årsskrift för Ullervad-Leksbergs hembygdsförening. (2010) nr. 36, s. 18-32.) 

Mattsbo hytta, Norrbärke skn

Forssell, Helge & Andersson, Ejnar: Bärkebygden. Utg. av Smedjebackens kommun. - Smedjebacken, 1977-. 2 d.

D. 1. Ur bygdens historia till mitten av 1800-talet. - 1977. 204 s. Ill.
   Mattsbo behandlas i d. 1, s. 148-149.

Strandvik Sofia: Västerbergslagen. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Grangärde, Ludvika, Malingsbo, Norrbärke och Söderbärke socknar. - Stockholm, 2000. Häfte 1-2. 590 s. (Atlas över Sveriges bergslag)(Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 111.)
   Matsbo behandlas på s. 376-378.

Molnebo bruk

Bedoire, Fredric: I skuggan av blodskam. Ett kvinnoliv och miljöer i 1800-talets Sverige. - Stockholm, 1988. 206 s. Ill.

Sundström, Erik: Kung Oscarshyttan i Morgongåva. (Daedalus. 1989/90, s. 91-106.)

Mullhyttan, Kvistbro skn

Norelius, C. Oskar: Bergverken inom Lekebergslagen. (Lekebergslagen i Örebro län. - Filipstad, 1935, s. 9-49.)
  Mullhyttan behandlas på s. 25-27.

[Lindholm, E.]: När bergsmännen i Mullhyttan 'gick i hjulet'. En ortsbo berättar om hyttlivet fordomdags. [Sign:] Eken. (Nerikes Allehanda. 7 feb. 1946.)

Munkfors bruk

Andersson, Ingvar: Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer. Från äldsta tid till 1914. - Stockholm, 1960. 599 s. Ill.

Uddeholm strip. Kallvalsat precisionsbandstål i världsklass. (Bergsbladet. Årg. 44 (1987) s. 34-47.)
   Behandlar Munkfors bruks historia.

Molander, Bo: "Munkfors Öfra Frälsehammare". (Jernkontorets annaler. Årg. 167 (1983) nr. 5, s. 46-47.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Munkfors behandlas på s. 135-148.