Branschinriktade kurser

Det finns många aktörer som erbjuder branschinriktade kurser och skräddarsydda utbildningar. 

Eftersom stålindustrins processer, produkter och produkternas användningsområden ständigt utvecklas finns alltid ett behov av vidareutbildning.

Högskolekurser och skräddarsydda utbildningar erbjuds av flera aktörer:

Bergsskolan (bergsskolan.se)

CSM NDT Certification (csmndt.se)

Element Materials Technology  (sweden.exova.com)

Lunds universitet (lu.se)

Rinman Education (rinman.se)

Sandvik Materials Academy (www.sandvikmaterialsacademy.com)

Swerim AB (swerim.se)

Stålbyggnadskontroll (stbk.se)

Stålbyggnadsinstitutet (sbi.se)

Tekniska högskolan i Jönköping (hj.se) 

YN Materialteknik (ynm.se)

Örebro Universitet (oru.se)

Webbaserade kurser om inom områdena ståltillverkning, stålapplikationer, metallurgi, miljö och säkerhet:

Sandvik Materials Academy (www.sandvikmaterialsacademy.com)

Steeluniversity.org