Stålakademins doktorandnätverk på studiebesök hos Swerim i Luleå

I mitten av oktober möttes Stålakademins doktorandnätverk för ett besök på Swerims anläggning i Luleå. Besöket gav insyn i vilka olika möjligheter som ett forskningsinstitut erbjuder och skapade dessutom tillfälle för deltagarna att utbyta erfarenheter och bredda sina kontaktnätverk.

Rundvisning inne på Swerims lokaler i Luleå. Foto: Ida Heinz, Swerim

Inom Stålakademin, som drivs av Jernkontoret, finns ett doktorandnätverk med syfte att förbättra kontakten mellan doktorander samt mellan doktoranderna och järn- och stålindustrin. Tanken är att nätverket ska främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

– Det är alltid spännande att träffa nya forskare och få presentera vår forskning och det nära samarbete vi har med industrin, säger Mikael Larsson, affärsområdeschef för metallurgi på Swerim.

Dagen bjöd på föreläsningar, personliga möten och en rundtur i verksamheten. Möjligheten att få se medarbetarna i arbete, se olika instrument, och pilotutrustning gjorde att deltagarna i nätverket fick en bra inblick i Swerims verksamhet, samtidigt som det bidrog till att öka förståelsen för institutets arbete.

– Presentationerna ökade vår förståelse för Swerims aktuella forskning och doktoranderna kunde relatera till hur deras egen forskning passar in i sammanhanget. Det gav upphov till intressanta diskussioner, säger Maria Swartling, verksamhetsledare på Sustainable Steel Region och en av projektledarna inom Stålakademin.

Dagen avslutades med en gemensam middag.

Nästa aktivitet för nätverket kommer bli den så kallade Branschkvällen på Jernkontoret där doktoranderna, utöver att få träffa varandra, möter representanter från Alleima, Boliden, Erasteel, H2 Green Steel, Höganäs, LKAB, Ovako, SSAB, Suzuki Garphyttan och Swerim.

En av deltagarna som uppskattade besöket var Konstantinos Rigas, doktorand vid KTH.

– Det ger mycket att träffa de andra doktoranderna, besöka försöksanläggningar och vara del av intressanta diskussioner. Det var ett spännande besök i Luleå och jag ser fram emot nästa aktivitet i nätverket.

Bild1.jpgSwerims anläggning i Luleå. Foto: Sudhanshu Kuthe, KTH

Är du, eller någon du känner doktorand och intresserad av Stålakademins doktorandnätverk? Kontakta då gärna Helena Malmqvist, helena.malmqvist@jernkontoret.se 

Läs mer om Stålakademins doktorandnätverk och tidigare aktiviteter:
Uppstart för Stålakademins doktorandnätverk (2022-02-15)
Lyckad premiär för doktorandnätverket (2022-03-04)
Stålakademins doktorandnätverk på studiebesök hos Swerim (2022-06-22)
Stålakademins doktorander drar nytta av LinkedIn (2022-10-05