Hasse Fredrikssons stipendium

Ett årligt stipendium med syfte att stimulera till att goda forskningsresultat inom området metallers gjutning och stelning publiceras i välrenommerade tidskrifter.

Hasse Fredriksson (till höger i bild) delar ut Hasse Fredrikssons stipendium till Torbjörn Carlberg 2011. 

Med anledning av professor emeritus Hasse Fredrikssons sjuttioårsdag instiftade Jernkontorets teknikområde 24, Gjutning och stelning (TO 24) den 25 september 2009 ett stipendium i hans namn.

Hasse Fredrikssons stipendium ska stimulera till att goda forskningsresultat inom området metallers gjutning och stelning publiceras i välrenommerade tidskrifter.

Stipendiet utdelas till huvudförfattaren alternativt till person som forskat och publicerat inom ett område under en följd av år. Stipendiaten verkar vid högskola, universitet, forskningsinstitut eller industriföretag i de nordiska länderna.

Stipendiet utdelas en gång per år. Utannonsering sker på Jernkontorets webbplats och genom brev till utvalda högskolor, institut och forskningsinstitut. Stipendiaten utses av en stipendiekommitté bestående av professorn med inriktning gjutning och stelning vid KTH, ordföranden för TO 24, Hasse Fredriksson och Jernkontorets forskningschef för TO 24.

Stipendiesumman är 25 000 kronor, beloppet är skattefritt. Stipendiaten kommer att bli inbjuden att hålla en presentation vid något lämpligt tillfälle, varvid TO 24 står för eventuella resekostnader och logi.

Tidigare mottagare av stipendiet:

  • Professor Ragnvald Mathiesen från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim
  • Professor Torbjörn Carlberg, Mittuniversitetet i Sundsvall
  • Tekn. dr. Carl-Åke Däcker, Swerea KIMAB, Kista
  • Professor Lars Arnberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, NTNU
  • Professor Bo Rogberg, Sandvik Materials Technology
  • Professor Seppo Louhenkilpi, Aaltouniversitetet i Helsingfors 
  • Tekn. dr. Magnus Wessén, Jönköping University
  • Tekn. dr. Anders Jarfors, Jönköping University
  • Professor Ingvar Svensson, Jönköping University
  • Tekn. dr. Ewa Sjöqvist Persson, Uddeholms AB

 

Utlysning 2024

Sista datum för att nominera kandidat till 2024 års stipendium är den 20 december 2024.

Till en nominering ska även en motivering bifogas. Ett cv eller en förteckning över publikationer kan också vara fördelaktigt att lägga till.

Nomineringar sänds till: 
Jernkontoret
Att: Christer Ryman
Box 1721 
111 87 Stockholm

eller per e-post till christer.ryman@jernkontoret.se