Jernkontorets pulverstipendium

För att uppmärksamma pulvermetallurgins betydelse för teknikutvecklingen i Norden har Jernkontorets teknikområde för pulvermetallurgi, TO 80, instiftat ett pulverstipendium.

Gasatomisering av stål vid Erasteel Kloster AB. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Jernkontorets teknikområde för pulvermetallurgi, TO 80 vill, genom ett stipendium, premiera den som på ett avgörande sätt och med stort engagemang bidragit till framsteg inom nordisk pulvermetallurgisk industri eller vetenskap. 

Från och med 2023 delas pulverstipendiet ut till nominerade stipendiater i samband med teknikområde 80:s konferens Powder Meet, som arrangeras ungefär var 18:e månad. 

Kommande Powder Meet är planerad till den 27 november 2024.

Stipendiet är fördelat på tre kategorier:

  1. Bästa examensarbete – Till person som genomfört sitt examensarbete i god forskningsanda på nationell nivå inom det pulvermetallurgiska området.
  2. Bästa doktorsavhandling – Till person som visat synnerlig god forskningsförmåga på internationell nivå inom det pulvermetallurgiska området.
  3. God företrädare för pulvermetallurgi – Till senior person som under lång tid varit en god företrädare för det pulvermetallurgiska området och som med entusiasm spridit kunskap till sin omgivning i syfte att stärka svensk forskning inom området.

Stipendiet består av ett diplom, deltagande i seminariet Powder Meet, samt en prissumma på 5 000 kronor för kategori 1 och 2 (beslutat 2023). Beloppen är skattebefriade. För kategori 3 delas en minnesgåva samt diplom ut.

Nomineringsförfarande

Stipendiater ska nomineras till TO 80:s forskningschef. En nominering ska åtföljas av en motivering från förslagsställaren.

Inkomna nomineringar bedöms av TO 80:s forskningschef och ordförande samt minst en representant för akademin (lärosäten och forskningsinstitut) alternativt av en av teknikområdets styrelse utsedd kommitté.

Sista datum för nominering av stipendiater i de tre kategorierna ovan är den 30 september 2024.

Nominering med motivering sänds till:
Jernkontoret
Att: Bo Larsson
Box 1721
111 87 Stockholm

eller per e-post till bo.larsson@jernkontoret.se

Tidigare mottagare av stipendiet

2012: Ola Bergman, Höganäs AB
2013: Dimitris Chasoglou, Swerea KIMAB
2014: Seshendra Karamchedu, Chalmers tekniska högskola
2015: Joakim Ålgårdh, Swerea KIMAB
2016–2017: Ingen utdelning.
2018: Maheswaran Vattur Sundaram, Chalmers tekniska högskola
2019-2021: Ingen utdelning.
2022: Camille Pauzon, Chalmers tekniska högskola